Kaasava eelarve korduma kippuvad küsimused

Kes saab esitada ideid Paide linna kaasava eelarve jaoks?
Kaasava eelarve projekti võib ideid esitada igaüks.

Kuidas selgitatakse välja võiduideed?
Paide Linnavalitsuse moodustatud ekspertkomisjon hindab pärast ideede kogumist nende teostatavust ja vastavust kehtestatud nõuetele. Kõik nõuetele vastavad ideed lähevad avalikule hääletusele, kus enim hääli saanud ideed viiakse ellu järgmise eelarveaasta jooksul.

Kes saab hääletada?
Paide linna võiduidee selgitatakse välja linnaelanikele avatud hääletusel, kus saab osaleda vähemalt 16-aastane isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Paide linn. Hääletusel osaleja saab hääletada vaid ühe endale meelepärase idee poolt.

Milline on komisjoni roll kaasava eelarve protsessis?
Ekspertkomisjoni ülesandeks on ideede teostatavuse hindamine. Ideede teostatavust analüüsitakse nii ajalisest, rahalisest, tehnilisest kui ka õiguslikust aspektist, samuti hinnatakse nende vastavust määruses välja toodud nõuetele.
Komisjonil on õigus jätta avalikust hääletusest kõrvale ideed, mis ei ole kaasava eelarve projekti raames teostatavad. Täpsemad kriteeriumid leiad määrusest "Kaasava eelarve menetlemise kord".

Kes on ekspertkomisjoni liikmed?
Sõltumatud valdkonna eksperdid, kes suudavad korrektselt hinnata ideede maksumust ja ajakulu ning tehnilisi, avaliku ruumi planeerimise ja õiguslikke aspekte.

Kui minu idee ei haaku kaasava eelarve projektiga?
Kui idee ei haaku täielikult kaasava eelarve tingimustega, siis anna meile oma ettepanekust sellegipoolest teada. Näiteks kui idee on teostatav praktiliselt kohe või ei nõua suuri eelarvelisi vahendeid. Tihti leiavad esitatud ideed teostust hiljem kaasava eelarve väliselt või lisatakse need linna arengukavasse. Vajadusel saab linnaga ühendust võtta lehel mainitud kontaktidel.