6.04.18

Eesti Leader-meetme logo koos Euroopa Liidu embleemiga ja Euroopa Liidu Leader-logoga

Purdi küla sidelahendus

Paide Vallavalitsus ehitas välja PRIA Leader-programmi toetusega baasvõrgu selliselt, et projekti lõppedes oleks kõikide projektis toodud külade majapidamistel võimalused loodud püsiva interneti ühenduseks. Baasvõrgust edasi loovad juurdepääsuühendusi ehk piltlikult toovad interneti koju kätte internetiteenuse pakkujad, tehes seda kas õhu kaudu või kaabli kaudu. Kaabel võib olla majja ulatuv telefoni vaskkaabel, kaabel TV koaksiaalkaabel või kaasaegseim valguskaabel. Kõik need võimaldavad teatud tingimustel kiiret internetiühendust. Mida lähemale majadele me baasvõrku ehitame, seda rohkematel inimestel tekib võimalus saada kiiret interneti.

Projekti otsesed eesmärgid ja tulemid

Projekti eesmärgiks on internetiühenduse kättesaadavuse parandamine Purdi küla piirkonnas, kus sobiva taristu puudumise tõttu ei olnud kiire internetiteenus täna lõppkasutajatele kättesaadav. Sobiva taristu ehk baasvõrgustiku väljaehitamise tulemusena on külades edaspidi võimalik varustada kodud ja ettevõtted, mis asuvad rajatavast Eesti Lairiba Arenduse SA baasvõrgust kaugel, andmesideühendusega kiirusega 100 Mbit/sek või enam. Seega on projekti eesmärgiks tuua kiire internetiühendus lähemale võimalikult suuremale hulgale kasusaajatele ehk külaelanikele ja Purdi mõisale, kui ettevõttele. Töid teostas Eltel Networks AS ja tööde kogumaksumuseks kujunes 18539.33 eurot.