PROJEKTID

Circular Based Waste Management

(tõlge: Ringluspõhine jäätmekäitlus)

 

The Circular Based Waste Management project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation

Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetustest, kuhu panustavad Norra, Island ja Liechtenstein 

Projekti ametlik kodulehekülg:  http://circular-waste.eu/ 

Paide linn võtab osa Norra ühisprojektist "Circular-Based Waste Management" (Ringluspõhine jäätmekäitlus), et tõsta elanike teadlikkust jäätmete ringlussevõtmisest.

Projekti kogueelarve on 1 332 343 eur, millest Paide linna projektieelarve maht on 199 880 eur (sh 29 880 eur omaosalus).

Projekti juhtpartner on Paide sõpruslinna Mažeikiai rajooni omavalitsus (Leedu), teised partnerid on Paide Linnavalitsus (Eesti), Sumi Linnavalitsus (Ukraina), Telšiai piirkonna jäätmekeskus (Leedu) ja ekspertpartnerina Green Business Norway (Norra).

Projekti eesmärk

Projekti eesmärk on käsitleda jäätmete kogumise ja ringlussevõtu uuendusi ringmajandusel põhineva jäätmekäitluse rakendamise suunas. Eesmärk on parandada keskkonnatingimusi kolmes erinevas partneromavalitsuses, lahendades õiguslikke probleeme, infrastruktuuri ja tehnoloogiaid ringlussevõtu taset tõstval viisil; vähendada prügi ladustamist selleks mitteettenähtud kohtadesse ning aitab saavutada jäätmekäitlusega seotud ELi eesmärke ja luua ringmajanduse tulevikuks pikaajaline vaade.

Paide linn käsitleb projektis jäätmekäitlusega seotud võimalikke uuendusi ja digitaliseerimist, samuti elanikkonna, eriti noorte, keskkonnateadlikkuse suurendamist.

Projektil on 2 väljundit:

- Inimtegevuse kahjulik mõju keskkonnale on vähenenud

- Jäätmemajanduse valdkonnas toimub tõhusam koostöö ja kasvanud on valdkonda puudutav teadlikkus.

Projekti periood on 1. september 2020- 31. juuli 2023

 

Projekti tegevused:

- 17.november - 4. detsember 2020 viidi Paide linna koolides läbi küsitlus, et välja selgitada noorte teadlikkus jäätmete sorteerimise võimalustest. Küsitlusele vastasid 4.-9. klasside õpilased. Küsitluse sisu on nähtav SIIN

Küsitluse tulemused on nähtavad SIIN , inglise keeles

- 04. - 28. detsember 2020 viidi läbi küsitluse elanike hulgas, et välja selgitada nende teadlikkust jäätmete sorteerimise võimalustest . Küsitlus viidi läbi Google Forms kaudu ja on nähtav SIIN, teade küsitluse avalikustamisest avaldati kodulehel ja Paide linna facebooki lehel ja Paide Linnalehes.

Küsitluse tulemused on nähtavad SIIN , inglise keeles

 

Projektijuht: Karola Jaanof, Paide linnavalitsuse arenduse peaspetsialist, karola.jaanof@paide.ee, tel +372 52 48 695