11.10.21
päise pilt keskkonnaamet
Toimetaja: TEELE SEIRE
13.10.21
 

Projekti eesmärk on käsitleda jäätmete kogumise ja ringlussevõtu uuendusi ringmajandusel põhineva jäätmekäitluse rakendamise suunas. Eesmärk on parandada keskkonnatingimusi kolmes erinevas partneromavalitsuses, lahendades õiguslikke probleeme, infrastruktuuri ja tehnoloogiaid ringlussevõtu taset tõstval viisil; vähendada prügi ladustamist selleks mitteettenähtud kohtadesse ning aitab saavutada jäätmekäitlusega seotud ELi eesmärke ja luua ringmajanduse tulevikuks pikaajaline vaade. 

Paide linn käsitleb projektis jäätmekäitlusega seotud võimalikke uuendusi ja digitaliseerimist, samuti elanikkonna, eriti noorte, keskkonnateadlikkuse suurendamist.

Projektil on 2 väljundit:

  • inimtegevuse kahjulik mõju keskkonnale on vähenenud;
  • jäätmemajanduse valdkonnas toimub tõhusam koostöö ja kasvanud on valdkonda puudutav teadlikkus.

Projekti periood on 1. september 2020- 31. juuli 2023 

 
Toimetaja: SIGNE RUMMO
11.10.21
RINGLUSPÕHINE JÄÄTMEKÄITLUS
Circular Based Waste Management Project


Projektist lähemalt:

Paide linn võtab osa Norra ühisprojektist "Circular-Based Waste Management" (Ringluspõhine jäätmekäitlus), et tõsta elanike teadlikkust jäätmete ringlussevõtmisest. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetustest, kuhu panustavad Norra, Island ja Liechtenstein.

Projekti kogueelarve on 1 332 343 eur, millest Paide linna projektieelarve maht on 199 880 eur (sh 29 880 eur omaosalus).

Projekti juhtpartner on Paide sõpruslinna Mažeikiai rajooni omavalitsus (Leedu), teised partnerid on Paide Linnavalitsus (Eesti), Sumi Linnavalitsus (Ukraina), Telšiai piirkonna jäätmekeskus (Leedu) ja ekspertpartnerina Green Business Norway (Norra).

Projekti ametlik kodulehekülg: http://circular-waste.eu/  

#CircularWasteManagement 

The Circular Based Waste Management project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.

 

Toimetaja: TEELE SEIRE
11.10.21

SOTSIAALMEEDIA

Facebook@CircularBasedWasteManagement 
Instagramcircularwaste 
Twitter@CircularWaste
Youtube channelCircular Based Waste Management

#CircularWasteManagement
#FundforRegionalCooperation
#EEANorwayGrants
Toimetaja: TEELE SEIRE
11.10.21

KONTAKT

Projektijuht:
Karola Jaanof
Paide linnavalitsuse arenduse peaspetsialist
tel: +372 5248695
karola.jaanof@paide.ee

Teele Seire
Avalikud suhted
tel: +372 55550648
teele.seire@paide.ee

Tiina Kivila
Keskkonna peaspetsialist
tel: +372 5169959
tiina.kivila@paide.ee

 

 

Toimetaja: TEELE SEIRE
11.10.21
Projekti Circular Based Waste Management Project  logod avalikuks kasutamiseks 
Toimetaja: TEELE SEIRE