Käitumisjuhised Paidesse saabunud ukrainlastele
Teata abivajajast telefonil 38 38 600
Infotelefon 
58 520 111


Paide Linnavalitsuse tööajad:
E - N 8.00 - 17.00, R 8.00 - 15.45
Lõuna 12.00 - 12.45
Palume oma tuleku eelnevalt kokku leppida.

Iga kuu teisel reedel on linnavalitsuses sisetööpäev ning kodanikke ei teenindata.

 • NB! Ukraina kodanike ajutise kaitse elamisloa pikendamine
 • Viibimine Eestis
  Kõik Ukraina kodanikud saavad ajutiselt Eestis viibida viisavabalt, ka need inimesed, kellel ei ole biomeetrilist passi. Alates 9. märtsist 2022 saavad sõja eest Eestisse tulnud Ukraina kodanikud ja nende pereliikmed taotleda ajutist kaitset. Ajutine kaitse on aastane elamisluba, millega saame Ukraina kodanikele ja nende pereliikmetele pakkuda turvatunnet ja sotsiaalseid garantiisid. Loe lähemalt Politsei- ja Piirivalveameti lehelt
  Ajutise kaitse taotlemiseks teenindussaalis tuleb eelnevalt broneerida aeg broneering.politsei.ee. Broneeringute tegemisega aitab ka politsei infotelefon 612 3000.
   
 • Isikukoodide tegemine
  Kui isikul ei ole varem moodustatud Eesti isikukoodi, siis luuakse see talle ajutise kaitse taotlemise protsessis. Isikukoodi saab inimene taotleda ka ilma ajutise kaitse taotluseta, tehes seda näiteks maakonnakeskuse kohalikus omavalitsuses (Paide linnavalitsuses Keskväljak 14). Eesti isikukood annab lisavõimaluse enda tuvastamiseks ning on Eestis pikemalt viibides oluline, eriti riiklike teenuste kasutamisel, sest võimaldab isiku andmeid riiklikes infosüsteemides seostada.
   
 • Töötamine Paides
  Tohid Eestis töötada. Kui oled saanud ajutise kaitse ning elamisloa, kehtivad sulle samad tingimused kui siinsetele töötajatele. Töötukassa infoleht
   
 • Sotsiaaltoetused

  Riiklike hüvitiste ja toetuste (peretoetused, vanemahüvitis, toetus vanaduspensioniealistele) taotlemiseks tuleb pöörduda Sotsiaalkindlustusametisse. Eelnevalt on vajalik isikukoodi, ajutise kaitse tõendi ja pangakonto olemasolu. Kaasa tuleb võtta  isikut tõendavad dokumendid.
  Paide linnavalitsuselt saab taotleda toimetulekutoetust. Palume selleks pöörduda linnavalitsuse sotsiaaltöötajate poole. 
  Kontaktid: 557 4742, lia.aigro@paide.ee

 • Kooli- ja lasteaiakoha avaldused
  Paidesse saabunud Ukraina lastel on õigus astuda siin kooli või minna lasteaeda. Esmane pöördumine tuleb teha linna haridusspetsialisti Enn Lehtpuu poole (383 8622; 529 6515, enn.lehtpuu@paide.ee). Tema jagab lapsed koolidesse, klassidesse ja lasteaia rühmadesse. Teavitab haridusasutusi ja saadab avaldused neile.
  Samuti võib Enn Lehtpuule teada anda, kes sõjapõgenikest on pedagoogilise taustaga ja/või soovib panustada vabatahtlikuna koolides ja lasteaedades - kas õpetaja abina, tugiisikuna jne.
   
 • Arstiabi 
   
 • Ravikindlustus
  Elamisloa ja Eesti isikukoodi saanud Ukraina põgenikud ei ole automaatselt Eestis ravikindlustatud, vaid elamisloa saamise järel saavad nad ravikindlustust taotleda Eesti inimestega võrdsetel alustel: www.haigekassa.ee/inimesele/ravikindlustus.
 • Riideabi
  Riideid me ise ei kogu, palume annetada riided ja jalanõud Paide Uuskasutuskeskusele Rüütli tänaval, mis aitab Ukraina abivajajaid kõige vajalikuga varustada. 
  Riide- ja jalanõude abi saab küsida ka Naiskodukaitse Järva ringkonna Paide osakonnast - Merje Mihkelsaar 5149494.
   
 • Too oma seisma jäänud arvutitehnika ja printer Aaverisse.

  Kutsume üles tooma oma kasutult seisev sülearvuti, lauaarvuti, monitor või printer Aaver arvutihooldusesse/Paide rattapood (Paides Rüütli 10). Seal seatakse need kasutusvalmis ja antakse abivajajatele.

   

 • Teata abivajajast
  Kui märkad nt Ukraina numbrimärgiga sõidukeid, võõraid ja segaduses inimesi, kirjuta sellest meile paide@paide.ee peale või helista 38 38 600 E-R kl 8-17.
   
 • Paku tööd
  Kogume infot võimaluste kohta pakkuda ukrainlastele kiiresti tööd. Vabadest ametikohtadest anna samuti märku aadressile paide@paide.ee.
  Töötukassa on avanud veebikeskkonna tööpakkumiste ja tööotsijate vahendamiseks.
   
 • Paku elamispinda
  Kui sul on pakkuda korterit või kas või tuba, anna sellest teada paide@paide.ee

 

10.03.22
 Üldkontaktid
 • Eestis viibimine, ööbimine, olme: 1247 / +372 6001247
 • Migratsiooni küsimused s.h. töötamise registreerimine: migrationadvice@politsei.ee +372 612 3500
 • Psühholoogiline abi (emotsionaalne toetus): +372 6147393
 • Arstiga konsulteerimine: 1220
 • Hädaabi: 112
 • Ukraina kogukond: +372 56502572
 • Ukraina Suursaatkond: +372 6015815
Toimetaja: MAARIT NÕMM