4.02.21

Paide linna ametiasutuse teenistujate palgajuhend

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119 avalikustatakse alates 2015. aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse veebilehel.