10.01.18

Paide linnavalitsuse tegevused:
•       Topo-geodeetiliste uurimistööde ja teostusmõõdistustööde tehniliste projektide koostamiseks lähteandmete ja materjalide väljastamine;
•       Lubade väljastamine mõõdistustöödeks ja geodeetilise võrgupunkti kaitsevööndis tööde teostamiseks;
•       Topo-geodeetiliste uurimistööde ja teostusmõõdistustööde arhiveerimine;
•       Mõõdistustööderegistri pidamine;
•       Paide linna kohaliku geodeetilise võrgu rajamise ja korrashoiu korraldamine;
•       Geodeetilise võrgupunktide andmebaasi pidamine, haldamine ja valdamine.

Geodeetiliste punktide andmekogu: http://www.maaamet.ee/rr/geo/

Lisainfo geodeetilistest töödest leiad SIIT.
Paide linna kohaliku geodeetilise võrgu punktid leiad SIIT.
Geodeetiliste punktide kaitsevööndis ehitustööde teostamiseks vajaliku avalduse leiadSIIT.