12.04.19

Perioodil 01.05.2016-31.08.2019 osutab Paide linnas korraldatud jäätmeveo teenust:

AS Eesti Keskkonnateenused
Tähe 108, 51031, Tartu
http://www.veolia.ee/
e-post: tartu@keskkonnateenused.ee

Teade korraldatud jäätmeveo lepingu pikendamise ja teenustasude muutumise kohta

MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus pikendas AS-iga Eesti Keskkonnateenused sõlmitud korraldatud jäätmeveo lepingut kuni 31. augustini 2019 ning kinnitas kõigile piirkondadele uued teenustasud. AS Eesti Keskkonnateenused on kinnistuomanikele uued hinnakirjad ja veograafikud välja saatnud. Palume kinnistuomanikel, kelleni uus hinnakiri ja veograafikud jõudnud ei ole, võtta vedajaga ühendust e-maili aadressil tartu@keskkonnateenused.ee või telefonidel 737 6700 ja 1919 või anda selles teada linnavalitsusele e-maili aadressil tiina.kivila@paide.ee või telefonil 383 8633.

Piirkond nr 4 - endine Paide linna piirkond:

Jäätmeliik

Kategooria jäätmemahuti suurus

m3

Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest ilma käibemaksuta (€)

Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest koos käibemaksuga (€)

Segaolmejäätmed

Jäätme kott 0,10

1,30

1,56

0,08

1,04

1,25

0,14

1,82

2,18

0,24

2,38

2,86

0,37

3,11

3,73

0,66

4,03

4,84

0,80

4,89

5,87

1,10

5,88

7,06

1,50

8,02

9,62

2,50

11,46

13,75

4,50

20,62

24,74

 

 

Piirkond nr 3 - endine Paide valla piirkond:

Jäätmeliik

Kategooria jäätmemahuti suurus

m3

Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest ilma käibemaksuta (€)

Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest koos käibemaksuga (€)

Segaolmejäätmed

Jäätme kott 0,10

1,56

1,87

0,08

1,25

1,50

0,14

2,18

2,62

0,24

2,86

3,43

0,37

3,74

4,49

0,66

4,85

5,82

0,80

5,87

7,04

1,10

7,07

8,48

1,50

9,64

11,57

2,50

13,77

16,52

4,50

24,78

29,74

 

Piirkond nr 1 - endine Roosna-Alliku valla piirkond:

Jäätmeliik

Kategooria jäätmemahuti suurus

m3

Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest ilma käibemaksuta (€)

Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest koos käibemaksuga (€)

Segaolmejäätmed

Jäätme kott 0,10

1,71

2,05

0,08

1,37

1,64

0,14

2,40

2,88

0,24

3,14

3,77

0,37

4,10

4,92

0,66

5,32

6,38

0,80

6,45

7,74

1,10

7,76

9,31

1,50

10,58

12,70

2,50

15,12

18,14

4,50

27,21

32,65

 

Täpsem info: MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus www.kejhk.ee

Jäätmevaldajad, kellel ei ole jäätmekonteinerit, tuleb vastav jäätmekonteiner omale soetada või rentida. Konteineri ostu puhul kehtib vaba turg, neid võib osta ja rentida AS-lt Eesti Keskkonnateenused või ka mõnelt teiselt ettevõttelt.

Jäätmeseadus sätestab, et olmejäätmete minimaalne konteinerite tühjendamissagedus tiheasustusalal on vähemalt üks kord 4 nädala jooksul, hajaasustusalal üks kord 12 nädala jooksul.

Juhul, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata ning juhul, kui kinnistut kasutatakse perioodiliselt (nt suvilat kastutatakse suvekuudel), on lubatud taotleda linnavalitsuselt jäätmeveost vabastust või jäätmeveo ajutist peatamist. Taotluse korduval esitamisel tuleb taotlusele lisada kinnistu elektritarbimise väljavõte eelmise vabastusperioodi kohta.