11.01.22
KASULIK ETTEVÕTLUST PUUDUTAV INFO

 

Ettevõtlusega alustamine

Paides nõustab alustavaid ettevõtteid SA Järvamaa


 

Kasulikud kontaktid

 

 

Muu oluline info

Majandustegevuse register

Alates 1. juulist 2014 ei ole paljudes valdkondades vajalik tegutsemise luba.

Mõnes valdkonnas kadus majandustegevuse registris (MTR) registreerimise kohustus täielikult, mõnes valdkonnas asendus see teavitamiskohustusega.

Nö vaba majandustegevusena käsitletakse paljusid valdkondi, kus varem oli vajalik luba või registreering- neis tegutsemiseks ei ole eraldi luba või teatamist vaja.

Kõigi MTRis registreeritud ettevõtjate andmed kanti uuenenud registrisse automaatselt üle. Ettevõtjad, kellel registris olemise kohustus kadus, kustutati sealt automaatselt. 

Nt turismiseaduse kohaselt on majutusteenuse osutamine nn vaba majandustegevus, millel tegutsemiseks ei ole vaja esitada majandustegevusteadet ega taotleda tegevusluba. Majutusteenust osutavad ettevõtjad, kellel on MTRi registreeringus märge alkohoolse joogiga kauplemiseks majutusruumis või vastuvõtus, peavad 120 päeva jooksul alates MsüSi jõustumisest esitama tulenevalt alkoholiseadusest teate alkohoolse joogiga kauplemise kohta toitlustuse alal.

Kaubandustegevuse seaduse kohaselt majandustegevuse registri registreeringuid üldjuhul enam ei tehta ega ole vaja esitada ka majandustegevusteadet, v.a kui eriseadusega nähakse ette teatud kaupade müügiks majandustegevusteate esitamise kohustus. Sellisel juhul tuleb nimetatud teade esitada vastava eriseaduse alusel (nt alkoholiseadus, tubakaseadus, biotsiidiseadus (biotsiidi hulgimüük), rahva tervise seadus (hambavalgendustoodete hulgimüük)), kehtib ka toiduseadusest tulenev teavitamise ja tunnustamise kohustus. Teatamiskohustusega tegevusalal tegutsemiseks esitab ettevõtja  eesti.ee vahendusel majandustegevusteate majandustegevuse registrile, kandes sellega ise vastavad andmed registrisse.

Näiteks kui ettevõtja soovib tegeleda kaubanduse valdkonnas nii alkohoolsete jookide kui ka tubakatoodete müügiga, siis saab ta vastavatest eriseadustest tuleneva kohustuse täita ühe teate esitamisega, märkides kõik ettevõtja tegevuskohad vastavate andmetega, sealhulgas müüdavad kaubad konkreetses tegevuskohas.

Kui siiani tuli ettevõtjatel oma registriandmeid igal aastal 15. aprilliks kinnitada, siis edaspidi on see seotud majandusaasta aruande või tuludeklaratsiooni esitamisega.

Kohalikud omavalitsused majandustegevusteateid enam ei menetle.

Täpsem informatsioon majandustegevuse registri kodulehelt.