Valimisliidu Paide – Inimeste linn, Reformierakonna ja Keskerakonna valitsuslepe Paide linna juhtimiseks 2021-2025

Pühendume eesootaval valitsusperioodil Paide linna arendamisele. Tahame, et Paidest kujuneks kaasaegne Eesti väikelinn, kus on tasakaalus linna- ja maapiirkond, hoitud on ajalugu ning Paidele omaseks saanud traditsioonid, aga kus ollakse avatud uuenduslikele ideedele. Lubame linna juhtida kaasavalt ja rakendada kogukonnas peituvat tarkust ning teadmisi, et Paide astuks uuele Euroopa Liidu struktuuritoetuste perioodile vastu oma parimas vormis.

 • Suurendame Paide linna rolli maakonnakeskusena ja Järvamaa omavalitsuste vahelise koostöö ning strateegilise arengu eestvedajana.
 • Tõstame päevakorda võimaluse liita Paidega piirnevad külad Paide linnaga, kui külaelanikud selleks soovi avaldavad.
 • Kujundame Paide, Tarbja ja Roosna-Alliku tehisjärve rannaalad atraktiivseteks ajaveetmiskohtadeks.
 • Jätkame rahastusallikate otsimist, et kujundada Paide keskväljakust kaasaegne ja atraktiivne linnasüda, kus on ruumi nii jalakäijatele, ratturitele, autodele kui ka sündmustele.
 • Toetame Arvamusfestivali, keskväljaku ruumieksperimendi ja uute Paide nimiürituste toimumist.
 • Toetame Paide Teatri, kultuuriasutuste, raamatukogude ja muuseumide tegevust kohaliku kultuuri väärtustamisel.
 • Rajame koostöös Järvamaa haiglaga Paidesse kaasaegse erakorralise meditsiini osakonna.
 • Alustame Roosna-Allikule spordihoone planeerimist ja kaasrahastusvõimaluste otsimist hoone ehitamiseks.
 • Rajame Paidesse kunstmuruväljakuga jalgpallihalli ja teeme kaasrahastuse leidmisel ettevalmistusi uue jalgpallistaadioni ehitamiseks.
 • Taotleme struktuurifondidest kaasrahastust Viraksaare ja Tarbja kergliiklusteede rajamiseks.
 • Kaasajastame Paide linna haridus- ja huviharidusasutuste õpikeskkondi.
 • Panustame senisest rohkem vahendeid spordivaldkonda, seades eesmärgiks  spordiklubide tegevustoetuse tõusu, spordiväljakute arendamise ning korrashoiu.
 • Otsime lahendusi Tallinna tänava mahajäetud, n-ö kolemajade probleemile.
 • Kaasajastame olemasolevaid laste mänguväljakuid ja ehitame betoonist rularaja.
 • Arendame paindlikku maakondlikku ja linnasisest ühistranspordisüsteemi ning parandame Paide bussiühendust teiste Eesti suuremate keskustega.
 • Teeme kõik endast oleneva, et erasektori eestvõttel avataks Paides tarkvaraarendusele suunatud IT-kool kood/Paide.
 • Rajame suurematesse elupiirkondadesse sportimiseks multiväljakuid, kus noored saaksid mängida jalg-, korv- ja võrkpalli. 
 • Otsime võimalusi vähendamaks kinnistuomanike kohustusi kinnistuga piirnevate kõnniteede lumetõrjel. 
 • Koostöös asjaomaste partneritega panustame elukeskkonna turvalisuse tõstmisesse Paide linnas. 
 • Lähtume säästva arengu põhimõtetest ning analüüsime Paide linna võimalusi puhtama keskkonna ning rohepöörde tegevuste rakendamisel.
 • Suurendame kaasava eelarve mahtu ja muudame selle paindlikumaks.
 • Analüüsime Paide linna poolt pakutavate teenuste vastavust linnakodanike ootustele ja vajadustele.
 • Loome Paide linna raamatukogudesse võimalused kaugtöö tegemiseks.
 • Leiame lahenduse Aiavilja 13 sotsiaalmaja rekonstrueerimiseks või uue hoone ehitamiseks.
 • Tõstame elanike teadlikkust koduhoolduse teenustest ja parandame  teenuse kättesaadavust.
 • Tõstame Paide linna konkurentsivõimet, luues kohaturundusplaani ja tegevuskava selle elluviimiseks.
 • Toetame linnas ettevõtluse arendamist kiire asjaajamisega ja võimalusel infrastruktuuri arendamisega.
 • Alustame munitsipaalelupindade fondi loomist, soodustades sellega spetsialistide Paidesse elama kolimist.
 • Kasutame linna arendamisel sõpruslinnade erialaseid kogemusi.
 • Panustame täiendavalt elukeskkonna paremaks muutmisesse läbi heakorra ja suuname rohkem vahendeid suvisesse lille- ning talvisesse jõulutulede ilusse.
 

Valimisliidu Paide – Inimeste linn, Reformierakonna ja Keskerakonna valitsuslepe Paide linna juhtimiseks 2021-2025 Koalitsioonilepingu PDF fail


Erakonna Isamaa, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Eesti Reformierakonna koalitsioonileping Paides aastatel 2020-2021 Koalitsioonilepingu PDF fail