16.08.19

Paide linnavalitsus müüb


1. Paide linn Sargvere küla, Pikk tn 2 kinnistu:

 • kinnisturegistriosa number 1504336
 • katastriüksuse tunnus 56504:002:0006
 • pindala 58009 m²
 • maakasutuse sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa
 • alghind 160 000 (sada kuuskümmend tuhat) eurot

Müügiobjekti kirjeldus

PILDID

Pikk tn 2 kinnistul asuvad: Sargvere mõisahoone (ehitisregistri kood 107005312), Sargvere mõisapark (ehitisregistri kood 220650602), ait (ehitisregistri kood 107019282), kuur (registrikood 107019284), kuur (ehitisregistri kood 107019283).

Sargvere mõisapark on looduskaitseseaduse alusel määratud kaitsealuste parkide hulka. Park on mõeldud avalikuks kasutamiseks ning valdajal ei ole õigust keelata pargi maa-alal erateede ja radade avalikku kasutamist päikesetõusust päikeseloojanguni. Õuemaal viibimine on lubatud valdaja loal. Sargvere mõisa kinnistu jaguneb õuemaaks 3108 m² ja pargi aluseks maaks 54901 m². Kinnistul lasuvad järgmised kitsendused:

1. kultuurimälestised: 15084 Sargvere mõisa peahoone, 15085 Sargvere mõisa park, 15086 Sargvere mõisa pargi piirdemüürid, 15087 Sargvere mõisa tööriistakuur;

2. muinsuskaitseseaduse § 27 lõige 2 alusel on riigil, seejärel kohalikul omavalitsusel ostueesõigus. Ostueesõiguse teostamine toimub asjaõigusseaduses sätestatud korras;

3. pärandkultuuri objektid: armunute puu Sargveres 565:HII:002, Verner Nerepi mälestuskivi 565:MAL:004, Sargvere mõis 567:MOA:001;

4. keskkonnaregistris kaitstavad loodusobjektid (kaitseala piiranguvöönd): KPO väline tunnus KLO1200510;

5. muinsuskaitseseadus § 18 lõige 6 kohaselt peab mälestise võõrandamisel või valduse üleminekul omanik andma kaitsekohustuse teatise üle uuele omanikule või uuele valdajale;

6. nitraaditundliku ala ja kinnistu on koormatud ka muude piiratud asjaõigustega (tehnovõrguvaldajatele kuuluvate trasside kasuks seatud kitsendused).

Mõisa barokkstiilis peahoone ehitati 1760. aastatel, mil mõis kuulus Erich Helmich von Kaulbarsile. Kahekorruselises kivihoones on säilinud ka rokokoostiilis stukklagesid. Pargis kasvab Eesti jämedaim harilik saar. Mõisahoone ees on mälestusmärk Sargveres sündinud dirigent Verner Nerepile.

Mõisahoone (ehitisregistri kood 107005312) ehitisealune pind on 621 m², suletud netopind on 745,3 m², maht on 5 354 m³. Hoonele on paigaldatud uus katusekate 2005. a ning katuslagi on soojustatud. Hoone teiste põhikonstruktsioonide üldine seisukord rahuldav, kuid restaureerimist vajav. Kulumiga on hoone välisviimistlus, hoone osadel konstruktsioonidel on tekkinud praod, enamik akendest vajavad restaureerimist. Elektrijuhtmestik on järk-järgult vahetatud, kuid hoone elektrisüsteem vajab tervikuna renoveerimist. Hoones on veneaegsed ahjud, lokaalne keskküttesüsteem puudub. Ruumides on osaliselt uuendatud siseviimistlust, mille seisukord on osaliselt rahuldav, osaliselt restaureerimist vajav. Keldikorruse ruumides on osaliselt süvendatud põrandaid. Keldruruumid vajavad remonti. Hoone on kinnismälestis.

Aida (ehitisregistri kood 107019282) ehitisealune pind on 46 m², suletud netopind on 33,7 m² ning maht on 111 m³. Ait on looduskividest seinte (osaliselt puitseinte) ja viilkatusega (katteks bituumenlaineplaadid) ühekorruseline hoone, kus asuvad abiruumid. Hoone konstruktsioonide üldine seisukord rahuldav, kuid remonti vajav. Hoone on kinnismälestis.

Kuuri (ehitisregistri kood 107019283) ehitisealune pind on 204 m², suletud netopind on 196 m², maht on 614 m³. Kuur on puitkonstruktsiooniga ehitis, mille katuse katteks on eterniitplaadid. Kuur on ehitatud eeldatavasti 1970. aastatel. Ehitiste konstruktsioonide üldine seisukord rahuldav, kuid remonti vajav.

 

2. Paide linn Mündi tn 27 korter 2, mis on kasutusel munitsipaaleluruumina:

 • korteriomand (kinnistusregistriosanumber 1890036)
 • katastritunnus 56601:006:0700
 • sihtotstarve: 100% elamumaa
 • alghind: 16 000 (kuusteist tuhat) eurot


Müügiobjekti kirjeldus
Paide linnas asuv Mündi tn 27 korter 2 asub 2-korruselises 12-korteriga elamus. Korteris on esik, köök, kaks tuba, eraldiasetsevad WC ja vannituba. Korteris on PVC aknad, metallist välisuks. Tsentraalne vesi ja kanalisatsioon, soe vesi elektriboileriga. Üldine seisukord hea. Eluruumi üldpind on 42,6 m²

Juurdepääs majale on hea, maja asub Paide kesklinnast lõuna pool, kaugus kesklinnast ca 700 meetrit. Enamik linna teenindusasutused on ca 1,3 km raadiuses, s.h. koolihoone, spordihall ja suuremad toiduainete kauplused ca 800 meetri kaugusel. Paide tehisjärv ca 950 meetri kaugusel.

Maja on valminud 1960-ndatel aastatel. Vahetatud on katusekate, trepikodades on tehtud remont ning vahetatud aknad ja uksed. Üldine seisukord on hea. Majas asub ka toimiv korteriühistu.

3. Paide linn Väike-Aia tn 30 korter 69, mis on kasutusel munitsipaaleluruumina:

 • korteriomand (kinnistusregistriosanumber 635236)
 • katastritunnus 56601:003:1430
 • sihtotstarve: 100% elamumaa
 • alghind: 10 300 (kümme tuhat kolmsada) eurot


Müügiobjekti kirjeldus
Paide linnas asuv Väike-Aia tn 30 korter 69 asub 5-korruselises 85-korteriga elamus 4. korrusel. 1-toaline rahuldavas seisukorras, kuid remonti vajav korter. Hea planeeringuga.. Eluruumi üldpind on 27,7 m².

Juurdepääs majale on hea, maja ees on parkimisvõimalus. Kaugus kesklinnast ca 350 meetrit. Enamik linna teenindusasutused on ca 700 meetri raadiuses, s.h. koolihoone, spordihall ja suuremad toiduainete kauplused ca 400 meetri kaugusel. Paide tehisjärv ca 1,1 kilomeetri kaugusel.

Maja on valminud 1980-ndate teises pooles. Üldine seisukord on hea. Majas asub ka toimiv korteriühistu.

4. Paide linn Väike-Aia tn 34 korter 3, mis on kasutusel munitsipaaleluruumina:

 • korteriomand (kinnistusregistriosanumber 1486736)
 • katastritunnus 56601:003:1580
 • sihtotstarve: 100% elamumaa
 • alghind: 1 900 (üks tuhat üheksasada) eurot

Müügiobjekti kirjeldus
Paide linnas asuv Väike-Aia tn 34 korter 3 asub puidust elumaja 1. korrusel. Üldine seisukord on mitterahuldav, vajab remonti. Korteris sees puudub köök, WC ning pesemisvõimalus. Eluruumi üldpind on 41,3 m²

Juurdepääs majale on hea. Kaugus kesklinnast ca 350 meetrit. Enamik linna teenindusasutused on ca 700 m raadiuses, s.h. koolihoone, spordihall ja suuremad toiduainete kauplused ca 400 meetri kaugusel. Paide tehisjärv ca 1,1 kilomeetri kaugusel. Kinnistu jääb Paide vanalinna muinsuskaitse alasse.

Maja üldine seisukord on keskmine.


Müügitingimused:

- Paide Linnavolikogu 20. detsembri 2018 otsus nr 77 „Linnavara võõrandamine"

- Paide Linnavolikogu 20. detsembri 2018 otsus nr 78 „Linnavara võõrandamine"

-Paide Linnavolikogu 21. veebruari 2019 otsus nr 14 „Linnavara võõrandamine"
- Pakkumise esitamisega annab pakkuja nõusoleku müüdava vara ostmiseks käesolevas kuulutuses nimetatud tingimustel.
- Enampakkumise võitja on kohustatud tasuma ostuhinna ja sõlmima müügilepingu linnamajandusosakonna saadetud teates märgitud ajal ja kohas.
- Müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.
- Enampakkumine viiakse läbi lähtudes Paide Linnavolikogu 15. märtsi 2018 määrusest nr 14 „Linnavara valitsemise kord"

Müügiobjekti tutvustava infoga, müügiobjekti koormavate lepingutega, müügiobjektiga tutvumise võimalustega ning enampakkumise läbiviimise ja ostuhinna tasumise tingimustega ning enampakkumise võitja poolt müügilepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda Paide linnavalitsuse linnamajandusosakonnas Pärnu tn 3 (kab 209). Info tööpäevadel: 383 8646, 5307 0664, rein.sainas@paide.ee