19.01.17

Paide linnas on alates 25.novembrist 2010.a. maamaksumääraks 2,5% maa maksustamishinnast aastas. Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv maks. Maamaksu maksavad maa omanik, hoonestaja, kasutusvaldaja. Juhtudel, kui maakasutust ei ole maareformi seadusega ümber vormistatud, maksab maamaksu isik, kes maad tegelikult kasutab.

Kui maksumaksja ei ole saanud ühtegi maamaksuteadet, on ta kohustatud kirjalikult või elektrooniliselt teatama Paide linnavalitsusele enda omandis või kasutuses oleva maa suuruse ja sihtotstarbe.

Pensionärid, kes on varasematel aastatel saanud maamaksusoodustust, ei saa alates 2013.aasta jaanuarist pensionäri soodustust, vaid saavad maamaksuvabastuse koduomanikuna. Koduomaniku maksuvabastus toimub automaatselt, kui elukoht rahvastikuregistri andmetel asub Paide linnas sellel maaüksusel, mis on kinnistusraamatu andmetel tema omanduses.

Maa maksustamise alused leiad SIIT.

Paide linnas maamaksumäära reguleeriv õigusakt  ja hinnatsoonid Paide linnas leiad SIIT.