22.07.14
Maareformi eesmärk on kujundada riiklikul maaomandil rajanevad suhted ümber peamiselt maa eraomandil põhinevateks suheteks, lähtudes seejuures endiste omanike õiguste järjepidevusest ja praeguste maakasutajate seadusega kaitstud huvidest.

Maale omaniku leidmine toimub läbi erinevate menetlusprotsesside, milleks on endistele omanikele maade tagastamine ja kompenseerimine, maade tasu eest või tasuta eraõigusliku-, avalik-õigusliku-, juriidilise isiku või kohaliku omavalitsusüksuse omandisse andmine või maade riigiomandisse jätmine riigile maareservi tagamise eesmärgil.

Paide linna maakasutuse strateegia 
Paide linna maareformi tulemused omandamisviiside lõikes 
Paide linna maareformi tulemused sihtotstarvete lõikes
Toimetaja: MAARIT NÕMM