26.04.23

  Määrused ja otsused

  • Linnavolikogu annab oma pädevuse alusel ja volituste piires üldaktidena määrusi ja võtab üksikaktidena vastu otsuseid.
     
  • Linnavolikogu määrused avalikustatakse Riigi Teatajas.

 

 

Toimetaja: ELIISE PEELO