27.02.19

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses sätestatud pädevuse alusel ja volituste piires

  1. annab Paide Linnavolikogu määruseid ja võtab vastu otsuseid;
  2. annab Paide Linnavalitsus määruseid ja võtab vastu korraldusi.

Kõik määrused on leitavad Riigi Teatajas. Otsused ja korraldused on leitavad Paide Linnavalitsuse dokumendiregistris.