TÄHTSAD TELEFONINUMBRID
   
OPERATIIVTEENUSED Telefon
Hädaabi (tuletõrje, päästeteenistus, kiirabi, vetelpääste) 112
Paide päästekomando 384 8817 (pealik Ilmar Koppel)
Politsei 112

Paide politseijaoskond

384 9920 (tööpäevadel 8-17)

Paide piirkonnapolitseinik Eeva Õun 5558 1763, eeva.oun@politsei.ee
Keskkonnainspektsiooni valvetelefon 24h 1313
Autoabi Eesti teedel (üle Euroopa 24h +372 6979 188)  1888
Maanteeinfo 1247

G4S

1911

Paide linna teeinfo 24h (lumelükkamine, hooldus, augud, liiklusmärgid) 15 220
Kaitseliidu Järva maleva korrapidaja 717 9749

 
 
KORRAVALVE, TERVISEABI Telefon
Järva maakonna ohvriabi 387 8699
Järvamaa haigla info 24h 384 8153
Üleriigilne perearstinõuande telefon 24h 1220
Mürgistusinfoliin 16662


 

 
RIKKED, AVARIID Telefon
Elektrilevi klienditelefon E-R 8-18 1545
Rikketelefon 24h 1343
Välisriigist helistades +372 7154 254
Tänavavalgustuse rikked Paides (SA Paide Haldus, Tarmo Kivimägi)  5668 1392
Elion tasuta kliendiinfo 24h 165

 
 
TRANSPORT Telefon
Järvamaa Ühistranspordi Keskus E – R  8.30 – 17.30, lõuna 13-14
384 6131

 
 
VETERINAARTEENISTUS Telefon
Hulkuvad loomad (SA Paide Haldus, Jaak Alla) 5818 3090
Veterinaararst Raivo Raja 5209 089

 
 
PAIDE LINNA KRIISIKOMISJON Telefon
Priit Värk - linnapea, komisjoni esimees 5805 3895

Siret Pihelgas  - abilinnapea, komisjoni aseesimees

  • Haridusküsimuste lahendamine
5188 123

 - linnamajanduse osakonna juhataja

  • Ehituslike küsimuste lahendamine
5217 626
Maie Laos - Terviseameti Järvamaa esinduse inspektor (tervishoid) 5699 5975

Jaan Madis - AS Paide Vesi juhatuse liige

  • Vee- ja kanalisatsiooniteenuse funkstioneerimine ja häirete likvideerimine
5050 206

Teele Seire - avalike suhete peaspetsialist

  • Kommunikatsioon ja teavitamine
5555 0648

Eimar Veldre - sotsiaalosakonna juhataja

  • Sotsiaalabi osutamine, majutamine, toitlustuse korraldamine
383 8615

Peeter Läll – IT peaspetsialist

  • Sideliinide funkstioneerimine ja häirete likvideerimine
5133 635

Peeter Saldre – SA Paide Haldus juhatuse liige

  • Elektrivarustuse funkstioneerimine, häirete likvideerimine
5044 128

Rasmus Romandi - OÜ Rarex Ehitus juhatuse liige

  • Teede korrashoid, häirete likvideerimine
5845 3439

Andres Alusalu - Enefit Green, AS Paide elektrijaam

  • Soojamajanduse funktsioneerimine, häirete likvideerimine
502 3785
Eeva Õun  - Paide Politseijaoskonna piirkonnagrupi piirkonnapolitseinik 5558 1763

Andres Müürsepp - AS Järvamaa Haigla juhatuse liige

  • Tervishoid
 
Arvi Luuk - Järvamaa päästepiirkonna juhataja  
Ilmar Koppel - Järvamaa päästekomando komandopealik 5596 9262

 
 
MUU Telefon
Kodumasinate remont OÜ Oolberg ja Ko  385 0010
Paide turg       383 8607

 
 
MATUSEBÜROOD Telefon
Hingesaatjad     Suur-Aia 19 Paide, tel 5800 0906
Paide Tavand Suur-Aia 19-3 Paide, tel 5648 6938

 
 
VARJUPAIGATEENUS Telefon
Süda-Eesti Sotsiaalkeskus, Aiavilja 13, Paide 24h 5341 4172