TÄHTSAD TELEFONINUMBRID
   
OPERATIIVTEENUSED Telefon
Politsei ja hädaabi (tuletõrje, päästeteenistus, kiirabi, vetelpääste) 112
Paide päästekomando 519 86188 (pealik Ilmar Koppel)
Perearsti nõuandetelefon 1220

Paide politseijaoskond (E–R 8–17)

384 9920

Paide piirkonnapolitseinik Eeva Valmsen 5558 1763, eeva.valmsen@politsei.ee
Keskkonnainspektsiooni valvetelefon 24h 1313
Autoabi Eesti teedel (üle Euroopa 24h +372 6979 188)  1888
Riigiinfo telefon (keskkond, maanteed, päästeala, koroonaviirus, kriisiolukord) 1247

G4S

1911

Kaitseliidu Järva maleva korrapidaja 717 9749
Paide linna kriisiinfo telefon

58 520 111


 
 
KORRAVALVE, TERVISEABI Telefon
Järva maakonna ohvriabi 387 8699
Järvamaa haigla info (24h) 384 8153
Üleriigiline perearsti nõuandeliin (24h) 1220
Mürgistusinfoliin 16662

Lasteabi (24h)

116111 
Üleriigiline ohvriabi (24h) 116 006
Emotsionaalse toe ja hingehoiu telefon (E–P kell 14–24) 116 123
Eluliin (E–P kell 19–07) 6558 088 (eesti keel), 655 5688 (vene keel)

 

 

 
RIKKED, AVARIID Telefon
Elektrilevi klienditelefon (E–R 8–18) 1545
Rikketelefon (24h) 1343
Välisriigist helistades 7154 254
Tänavavalgustuse rikked Paides (SA Paide Haldus, Tarmo Kivimägi) 5668 1392
Telia tasuta kliendiinfo 24h 165
Elisa kliendiinfo (E–R 8–21, L–P ja riigipühad 9–17.30) 6 600 600
Tele2 erakliendi info (E–R 9–20) 6866 866

AS Paide Vesi

 • Vee ja kanalisatsiooni välisvõrkude avariid (24h)
38 50 496

 
 
TRANSPORT Telefon
Järvamaa Ühistranspordi Keskus E–R  8.30–17.30, lõuna 13–14
384 6131

 
 
VETERINAARTEENISTUS Telefon
Hulkuvad loomad (SA Paide Haldus, Jaak Alla) 5818 3090
Veterinaararst Raivo Raja 5209 089
MTÜ Paikass
 
5450 0992
PAIDE LINNA KRIISIKOMISJON Telefon
Kulno Klein – linnapea, komisjoni esimees 5646 1544

Karl Jakobson – abilinnapea, komisjoni aseesimees

 • Ehitusvaldkonna küsimused
5836 7357

Piret Moora – abilinnapea

 • Haridus- ja sotsiaalvaldkonna küsimused
5672 5475
Maie Laos – Terviseameti Järvamaa esinduse inspektor (tervishoid) 794 3500

Jaan Madis – AS Paide Vesi juhatuse liige

 • Vee- ja kanalisatsiooniteenused, häirete likvideerimine
5050 206

Eliise Peelo – avalike suhete peaspetsialist

 • Kommunikatsioon ja teavitustöö
5627 5233

Malle Hermanson – Kaitseliidu esindaja

 • Vabatahtlike kaasamine, varustus
 

Peeter Läll – IT peaspetsialist

 • Sideliinide funktsioneerimine ja häirete likvideerimine
5133 635

Peeter Saldre – SA Paide Haldus juhatuse liige

 • Elektrivarustuse funktsioneerimine, häirete likvideerimine
 • Teede korrashoid, häirete likvideerimine
5044 128

Andres Alusalu – Enefit Green, AS Paide elektrijaam

 • Soojamajanduse funktsioneerimine, häirete likvideerimine
502 3785
Eeva Valmsen – Paide Politseijaoskonna piirkonnagrupi piirkonnapolitseinik 5558 1763

Külvar Mand – AS Järvamaa Haigla juhatuse liige

 • Tervishoid
 
Ilmar Koppel – Järvamaa päästekomando komandopealik 5596 9262

 
 
MUU Telefon
Kodumasinate remont OÜ Oolberg ja Ko  385 0010
Paide turg       383 8607

 
 
MATUSEBÜROOD Telefon
Hingesaatjad (Suur-Aia 19, Paide)     5800 0906
Paide Tavand (Suur-Aia 19-3, Paide) 5648 6938

 
 
VARJUPAIGATEENUS Telefon
Süda-Eesti Sotsiaalkeskus, Aiavilja 13, Paide (24h) 5341 4172