PAIDE LINNAVALITSUSE SOTSIAALOSAKOND
Paide linn, Pärnu 3
Varjupaiga teenus (Aiavilja 13), tel: 534 14172
 Puudega inimeste eluaseme füüsiline kohaldamine
 Juhised hooldustöötajatele, hoolekandeasutuste töötajatele, sotsiaaltöötajatele ja erivajadustega inimestele enese kaitsmiseks koroonaviiruse haiguse puhangu ajal

 

SOTSIAALOSAKONNA KONTAKTID
 
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo

Sotsiaalosakonna juhataja
(valdkonna kavandamine, osakonna töökorraldus, koostöö asutuste vahel)

Eimar Veldre 383 8615 eimar.veldre@paide.ee Vastuvõtt eelneval kokkuleppel

Sotsiaaltöö peaspetsialist
(üldhooldusteenus, täisealiste eestkoste, tahtest olenematu ravi korraldamine)

Laura Kind 383 8613
589 98962
laura.kind@paide.ee Vastuvõtt eelneval kokkuleppel
E, N: 9:00 - 12:00 ja
13:00 - 15:00

Sotsiaaltöö spetsialist
(sotsiaaltoetused, sh toimetulekutoetus, matusetoetus, toiduabi, sotsiaal-
transpordi korraldamine, võlanõustamise määramine)

Laidi Tuulik 383 8629;
557 4742 
Vastuvõtt eelneval kokkuleppel
E, K 9:00-12:00 ja
13:00-15:00

Sotsiaaltöö spetsialist
(täisealise hooldus ja hooldajatoetus, koduhooldus, tugiisiku- ja isikliku abistaja
teenus, võlanõustamise määramine, omasteta isiku  matmise korraldamine)

Marit Leppoja 383 8612
583 76056
marit.leppoja@paide.ee Vastuvõtt eelneval kokkuleppel

Sotsiaaltöö spetsialist
(sotsiaaltoetused, sh toimetulekutoetus, matusetoetus, toiduabi, eluruumi
tagamise teenus, võlanõustamise määramine, varjupaigateenus, parkimis-
kaartide väljastamine)

Evelin Ehasalu 383 8628
583 62777
evelin.ehasalu@paide.ee Vastuvõtt eelneval kokkuleppel
E ja N 9-12 ja 13-15;
Roosna-Alliku teenindus-
keskuses T kell 9-12

Lastekaitse peaspetsialist
(laste ja perede nõustamine, abivajava ja hädaohus lapse abistamine,
asendushooldusteenuse korraldamine)

Relika Pedoson 383 8631
5559 4030
relika.pedoson@paide.ee Vastuvõtt eelneval kokkuleppel

Lastekaitse spetsialist
(laste ja perede ennetustöö, puuetega laste tugiteenused, laste ja
perede heategevuse vahendamine)

Anne Kesküla 5556 6432 anne.keskyla@paide.ee Vastuvõtt eelneval kokkuleppel
Lastekaitse peaspetsialist
(laste ja perede nõustamine, abivajava ja hädaohus lapse abistamine,
asendushooldusteenuse korraldamine)
Jaanika Künnapuu
383 8627;
5555 3793
jaanika.kynnapuu@paide.ee Vastuvõtt eelneval kokkuleppel
 
Kontaktid koos ametijuhenditega on leitavad SIIN