7.04.21
ETTEVÕTLUSE MÕTTEKODA

 

Ettevõtluse/turismi mõttekoda

Märts-mai 2018 toimus kolm ettevõtluse ja turismi valdkonna mõttekoda.

Kohtumiste teemad olid jaotatud järgmiselt:

  1. Kohtumine (27.03.2018) - hetkeolukorra ülevaade - Kus me oleme? Mis on hetke probleemid?
  2. Kohtumine (10.04.2018) - milline võiks olla ideaalolukord ehk visioon aastaks 2035? Soovitud tuleviku (seisundi) sõnastamine. Eesmärkide seadmine koos mõõdikutega. Tegevussuunad.
  3. Kohtumine (17.04.2018) - milliste tegevustega jõuame soovitud olukorrani?

Mõttekodades saadud sisend lisati ühe osana Paide linna arengukavasse.