7.04.21
ETTEVÕTLUSKESKKOND

 

Ettevõtjaid ja vabaühendusi, kes teenivad tulu ja pakuvad teenuseid, oodatakse kriisiabikeskuse veebileheküljele www.kriisiabikeskus.ee täitma ankeeti, mis annab hiljem ülevaate nende vajadustest ja probleemidest.

Täida küsimustik siin

 

Ettevõtluse teemadega tegeleb Paide linnavalitsuses:

Arenduse peaspetsialist Karola Jaanof
383 8614
524 8695
karola.jaanof@paide.ee
 

Paide linnas tegutsetakse 2016. aasta majandusaasta aruannete alusel enim jae- ja hulgikaubanduse tegevusalal (15%)  ja erinevate teenuste osutamisega (12%). Ehitusvaldkonnas tegutseb 11% ettevõtetest, põllumajandusega 10%. Tootmisettevõtteid on Paide linnas 6%.

Paide linna territooriumile on registreeritud 1184 ettevõtet ja mittetulundusorganisatsiooni, millest ei tegutse või on ilma töötajateta 620 organisatsiooni ehk 51 % registreeritutest (2016 majandusaasta aruannete andmete alusel). Enamik organisatsioonidest on mikroorganisatsioonid ehk alla 5 töötajaga organisatsioonid ca - 94 %.

Äriregistri andmetel on (seisuga märts 2018) 63% ettevõtetest osaühingud, 19% FIEd, 14% MTÜd, aktsiaseltse on registreeritud 1%, ülejäänud osa moodustavad tulundusühistud, täisühingud, usaldusühingud.

Äriregistri 2016. aasta majandusaasta aruannete andmetel oli ettevõtted, kellel on üle 100 töötaja 6, 30-100 töötajaga ettevõtteid oli 18. Ettevõtted, kellel on alla 30 töötaja on  98%, neid kes ei tegutse või on ilma töötajateta, on 51% registreerunutest.

Töötajate registri andmetel (märts 2018) on 5200 inimest saanud palga väljamakseid viimase kuue kuu jooksul ja nendest 2500 inimest on saanud palka linna registreeritud ettevõtetelt.  Paide linna territooriumil on Eesti Töötukassa andmetel (31.01.2018) registreeritud 329 inimest (138 meest, 191 naist).

Paide linna territooriumil olevaid turismiobjekte külastab ca 46 000 inimest aastas, kellest ca 3000 on välismaalased. Kõige suurema külastatavusega paistis 2017. aastal silma SA Ajakeskus Wittenstein koos Järvamaa muuseumiga ning majutusasutustest Paide SPA Hotell.