2.02.24
PAIDE LINNA HALLATAVAD ASUTUSED

 

KULTUURIASUTUSED

 

Pärnu 18, 72712 Paide
Direktor: Jaanus Kukk
Tel: 5918 0003   
E-post: jaanus.kukk@pamt.ee

Paide Teater

Kunstiline juht: Mariliis Peterson
mariliis@paideteater.ee
info@paideteater.ee
 

  • Roosna-Alliku rahvamaja

Pargi 10, Roosna-Alliku alevik, Paide linn
Juhataja: Anneli Karma
Tel: 389 5588
E-post: anneli.karma@paide.ee
 

  • Viisu Rahvamaja

Viisu mnt 4, Viisu küla, Paide linn
Juhataja kohusetäitja: Enn Lehtpuu, Paide linnavalitsuse hariduse peaspetsialist
Tel: 526 6781
Kontakt majas: Anneli Kruusement, tel 530 25202
E-post: viisurahvamaja@paide.ee
 

  • Anna Vaba Aja Maja

Anna küla, 72601 Paide linn
Juhataja kohusetäitja: Enn Lehtpuu, Paide linnavalitsuse hariduse peaspetsialist
Tel: 526 6781
Kontakt majas: Kaja Aunpuu, tel 5344 6451
E-post: annavam.annavam@gmail.com

 

KOOLID

 

Kooli 1, 72718 Paide
Direktor: Kersti Kivisoo
E-post: kool@paidepk.ee
Kantselei: 385 0824, 524 5292
Õpetajate tuba: 385 0636
 

Aiavilja 3, 72712 Paide
E-post: kool@paidehpk.edu.ee
Direktor: Barbi Paatsi
Tel: 384 9071
Kantselei: 384 9070
Õpetajate tuba: 384 9077
 

Kooli 1, Roosna-Alliku alevik, 73201 Paide linn
E-post: roosnaalliku@gmail.com
Direktori ülesannetes: Liselle Tombak
Kantselei: 389 5584
www.r-alliku.paide.ee/
 

Kooli 1, Tarbja küla, 72759 Paide linn
E-post: info@tarbjakool.edu.ee
Direktor: Kersti Kivisoo
Telefon: 384 7407
Õpetajate tuba: 384 7408
https://tarbjakool.edu.ee/wp/

 

RAAMATUKOGUD

 

Lai 33, Paide 72720
Direktor: Jane Kiristaja
Tel: 384 9050, 5591 5330
E-post: janekiristaja@raamat.paide.ee

Haruraamatukogud Roosna-Allikul, Viisus, Tarbjal, Sargveres ning laenutuspunkt Annas.
 

LASTEAIAD

 

Soo 16, 72714 Paide
Direktor: Liia Koppel
Tel: 38 50770, 5551 1143
E-post: direktor@sookure.edu.ee
 

Kastani 6, 72718 Paide
Direktor: Grisly Kuuskler
Tel: 5512 515   
E-post: direktor@pailasteaed.ee
 

Roosna-Alliku Lasteaed Hellik
Nooruse 3, Roosna-Alliku alevik 73201, Paide linn
Direktori kohusetäitja: Grisly Kuuskler
E-post: lasteaed.hellik@paide.ee
Tel: 58 123 881
 

  • Viisu Lasteaed

Pargi tee 6, Viisu küla 73202, Paide linn
Direktor: Kersti Kivisoo
Tel: 386 9836
E-post: viisulasteaed@paide.ee
viisulasteaed.paide.ee
 

HUVIKOOLID

 

Lai  33, 72720 Paide
Direktor Anneli Suits
Tel: 555 14696
E-post: anneli@paidekunst.ee
 

Tallinna 8, 72711 Paide
Direktor: Lauri Lugu
Tel: 583 76337
E-post: paide.muusikakool@paide.ee
 

NOORTEKESKUSED

Ruubassaare tee 5, 72720 Paide
Tel: 385 0431
Juhataja: Reima Nõmmik
Tel: 568 91501
E-post: info@paideank.ee
Lisaks noortetoad Annas, Sargveres, Tarbjal ja Roosna-Allikul