6.09.19

Perioodil 01.05.2016-31.12.2019 osutab Paide linnas korraldatud jäätmeveo teenust:

AS Eesti Keskkonnateenused
Tähe 108, 51031, Tartu
http://www.veolia.ee/
e-post: tartu@keskkonnateenused.ee

Palume kinnistuomanikel, kelleni uus hinnakiri ja veograafikud jõudnud ei ole, võtta vedajaga ühendust e-maili aadressil tartu@keskkonnateenused.ee või telefonidel 737 6700 ja 1919 või anda selles teada linnavalitsusele e-maili aadressil tiina.kivila@paide.ee või telefonil 383 8633.


Teenuseosutaja Eesti Keskkonnateenused AS hinnakiri, kehtib alates 01.09.2019 

Segaolmejäätmed

Mahuti suurus / m³

Ühe mahuti tühjendus (km-ta)

Ühe mahuti tühjendus (km-ga 20%)

Ühe konteineri ühe kuu rent (km-ta)

Ühe konteineri ühe kuu rent (km-ga 20%)

Jäätmekonteineri müügihind

(km-ta)

Jäätmekonteineri müügihind

(km-ga 20%)

Jäätmekott 0,1 m3 (kuni 10 kg)

2.15

2.58

-

-

-

-

kuni 0,08

1.72

2.06

2.00

2.40

39.17

47.00

kuni 0,14

3.01

3.61

2.00

2.40

39.17

47.00

kuni 0,24

3.95

4.74

2.00

2.40

50.00

60.00

kuni 0,37

5.15

6.18

3.00

3.60

88.33

106.00

kuni 0,66

6.68

8.02

5.00

6.00

180.00

216.00

kuni 0,80

8.10

9.72

5.50

6.60

190.00

228.00

kuni 1,10

9.74

11.69

7.00

8.40

220.00

264.00

kuni 1,50

13.28

15.94

12.00

14.40

-

-

kuni 2,50

18.98

22.78

15.00

18.00

630.00

756.00

kuni 4,50

34.16

40.99

18.00

21.60

820.00

984.00

 

Poolte kokkuleppel rakendatavad lisateenused:

EUR (km-ta)

EUR (km 20%)

0,14-0,37m3 konteineri pesu (Lisandub konteineri transport), tk

15.00

18.00

0,60-1,10m3 konteineri pesu (Lisandub konteineri transport), tk

18.00

21.60

1,50-4,50m3 konteineri pesu (Lisandub konteineri transport), tk

25.00

30.00

Jäätmeveoki tagurdamine kliendi mahutini üle 100 m, kord

25.00

30.00

Kogumismahuti, jäätmemaja võtmega avamine ja sulgemine, €/kord

2.00

2.40

Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,50m3 ja suurem konteiner, tk

40.00

48.00

Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,10m3 konteiner, tk

16.50

19.80

Kottidesse pakendatud konteinerivälised jäätmed s.h. puulehed ja pügatud muru laadimine, 1m³

30.00

36.00

Luku aasade paigaldamine 0,08-1,10m3 konteinerile, tk

20.00

24.00

Luku aasade paigaldamine 1,50-4,50m3 konteinerile, tk

28.00

33.60

Mahuti käsitransport jäätmeveokini (11-25m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), tk

3.20

3.84

Mahuti käsitransport jäätmeveokini (üle 25m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), tk

9.59

11.51

Purunenud jäätmekoti koristusteenus, tk või kord

10.00

12.00

Vahelehe saatmine

2.00

2.40

Värava, tõkkepuu elektrooniline avamine mobiilside teenusena, kord

2.00

2.40

Ületäitunud konteineri lisakuupmeetri laadimine ja vedu, 1m³

25.00

30.00

 

Täpsem info: MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus www.kejhk.ee

Jäätmevaldajad, kellel ei ole jäätmekonteinerit, tuleb vastav jäätmekonteiner omale soetada või rentida. Konteineri ostu puhul kehtib vaba turg, neid võib osta ja rentida AS-lt Eesti Keskkonnateenused või ka mõnelt teiselt ettevõttelt.

Jäätmeseadus sätestab, et olmejäätmete minimaalne konteinerite tühjendamissagedus tiheasustusalal on vähemalt üks kord 4 nädala jooksul, hajaasustusalal üks kord 12 nädala jooksul.

Juhul, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata ning juhul, kui kinnistut kasutatakse perioodiliselt (nt suvilat kastutatakse suvekuudel), on lubatud taotleda linnavalitsuselt jäätmeveost vabastust või jäätmeveo ajutist peatamist. Taotluse korduval esitamisel tuleb taotlusele lisada kinnistu elektritarbimise väljavõte eelmise vabastusperioodi kohta.