PAIDE LINNA KALMISTUD

Paide linna kalmisturegister

Kalmistuvahid
Sillaotsa kalmistu: Tõnu Saar, 555 825 41
 
Kõigi kalmistute hooldamisega seotud ettepanekute ja muredega palume pöörduda Paide linnavalitsusse linnamajandusosakonna juhataja Mait Grigorjevi poole. Kontaktid on leitavad SIIN

 

Anna kalmistu

Kalmistu rajamisega alustatud 18. sajandi lõpul.Kirikuaed mõõdus 70X70 meetrit. Kirikuaeda ümbritseb kuivladu paekivimüür kürgusega 1,0- 1,5 m.Kirikuaial on sepisvärav. Kirikuaed on hooldatud.kirikuaias on mõned sepisaiad, sepisristid, üks paest hauakivi. mõned kiviristid.Kirikuaed- kalmistu üldmõõdud on 150 X140 m. Kalmistut ümbritseb kõrghaljastus.

Anna koguduse juhatuse esimees Peep Heinaste
Tel: 515 3667
peep_heinaste@hotmail.com

 

Reopalu kalmistu

Asutati 1774. a. Surnuaeda on mitmeid kordi laiendatud. Kalmistu üldpindala on 22 587 m², millest ehituse all on 278 m². Kalmistut hetkel rohkem ei laiendata, hooldamata hauaplatse antakse korduskasutusse.

Kalmistule on maetud:

  • August Wilhelm Hupel (1764–1819), baltisaksa vaimulik, literaat ja kodu-uurija (tema hauakoht on teadmata, kuid talle on püstitatud mälestuskivi)
  • Olaf von Stackelberg (1818–1903), Venemaa viitseadmiral, Mäo mõisnik
  • Carl Hermann Hesse (1802–1896), arst, saksa kirjanik Hermann Hesse vanaisa
  • Juhan Leinberg (prohvet Maltsvet; 1812–1885),
  • Carl Gotthard Hammerbeck (1800–1870), vaimulik, esimese eestikeelse kooli rajaja Paides
  • Eduard Purfeldt (1890–1952), arhitekt ja Paide linnapea 1921–1930

 

Sillaotsa kalmistu  
Asutati 1865. aastal, selle üldpindala on 5,53 ha, millest 3,09 ha on haudadealune pind. 
Kalmistu koosneb kolmest üksteisest selgelt eristatavast osast, neist ida-kirde poolne on kõige vanem. Vanemast osast lääne-edela poole jääv ala on kasutusele võetud 1920-tel - 30-tel aastatel . Uuemast osast lääne-edela ja kogu kalmistu osas lõuna pool paikneb 1970-tel aastatel kasutusele võetud osa. Hilisemat kalmistuosa eraldab varasemast sõidutee vanema ja uuema kalmistuosa ulatuses.