24.11.21

Paide Linnavalitsuse info menetluses olevatest keskkonnalubadest:

23.11.2021
Arvamuse küsimine AS EESTI PAGAR keskkonnaloa muutmise taotlusele
 
Järva maakonnas Paide linnas aadressil Tööstuse tn 34 põhitegevusena leiva- ja saiatootmise ning säilitusaineteta pagaritoodete tootmisega tegelev AS Eesti Pagar esitas Keskkonnaametile keskkonnaloa muutmise taotluse. Ettevõte taotleb keskkonnaloa muutmist seoses lisandunud uue heiteallikaga ning keskkonnaloa kehviva seadusandlusega vastavusse viimisega.
 
Keskkonnaloa nr L.ÕV.JÄ-161864 muutmise taotluse ja sinna juurde kuuluvate dokumentidega saate tutvuda Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-117532 all, taotlus nr T-KL/1009642.

1.11.2021
Arvamuse küsimine Paide Linnavalitsuse keskkonnaloa taotlusele
 
Paide Linnavalitsus esitas Keskkonnaametile keskkonnaloa taotluse freesasfaldi purustamiseks ja ladustamiseks aadressil Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Mäo tee 1a (katastritunnus 56601:008:0007). Samas tegevuskohas ning sarnaseks tegevuseks on varasemalt antud keskkonnaluba nr L.JÄ/333162. Keskkonnaluba taotletakse kehtivusega 3 aastat.
 
Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, menetluse nr M-115482 all.

25.08.2021
Arvamuse küsimine ANDROVER OÜ keskkonnaloa taotluse kohta
 
Androver OÜ esitas Keskkonnaametile keskkonnaloa taotluse jäätmete taaskasutamiseks (puidujäätmete purustamiseks) ning betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatoodete segudest täitematerjali tootmiseks. Ettevõtte käitis asub aadressil Ruubassaare tee 8, Paide linn, Paide linn. Keskkonnaluba taotletakse kehtivusega 5 aastat.
 
Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, menetluse nr M-112640 all.

28.07.2021
Arvamuse küsimine NELI ELEMENTI OÜ keskkonnaloa taotlusele
 
Paide linnas Roosna-Alliku alevikus Veskijärve tn 2 kinnistul asuvas kalakasvanduses tegutsev ettevõte Neli Elementi OÜ esitas Keskkonnaametile keskkonnaloa taotluse. Ettevõte taotleb keskkonnaluba, kuna soovib Vanaveski järvest kalakasvandusse suunavata vee kvaliteedi parandamiseks puhastada Väätsa metskond 278 maaüksusel (katastrinumber 68401:003:0238) asuvat Vanaveski järve sinna aastate jooksul settinud mudast. Tööde käigus plaanitakse puhastada setetest järve keskosa ja läänepoolne tagaosa, mis on kõige enam mudastunud.
 
Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, menetluse nr M-116447 all.

22.07.2021
Arvamuse küsimine SCANWASTE OÜ keskkonnaloa muutmise taotlusele
 
Paide linnas Ojakülas Puidu ja Silohoidla kinnistutel erinevate ehitus- ja lammutusjäätmete ning pakendite, pinnase ja kivide taaskasutamiseks ette valmistamisega, jäätmete ümber pakkimisega, pinnasejäätmete ringlussevõtuga, jäätmesegude koostamisega ja jäätmete ladustamisega tegelev ettevõte Scanwaste OÜ esitas Keskkonnaametile keskkonnaloa nr L.JÄ/329366 muutmise taotluse. Ettevõte taotleb keskkonnaloa muutmist, kuna soovib suurendada käideldavate jäätmete koguseid ning käidelda täiendavaid jäätmeliike, samuti soovib ettevõte tegevust laiendada kõrvalasuvatele Hoidla ja Kingu kinnistutele.
 
Keskkonnaloa muutmise taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, menetluse nr M-114310 all.

21.06.2021
Arvamuse küsimine WOODMAN OÜ keskkonnaloa muutmise taotluse kohta
 
Paide linnas, Mäo külas Mööblitööstuse kinnistul mööbli tootmisega tegelev Woodman OÜ esitas 18.06.2021 Keskkonnaametile paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise keskkonnaloa nr L.ÕV/332266 muutmise taotluse. Ettevõte kasutab mööbli tootmisel puitpindade viimistlemiseks erinevaid lahusteid ja lahusteid sisaldavaid kemikaale. Keskkonnaloa muutmist taotletakse, sest ettevõtte tootmismaht ja lahusteid sisaldavate viimistluskemikaalide kogused on suurenenud.
 
Keskkonnaloa nr L.ÕV/332266 muutmise taotluse ja sinnajuurde kuuluvate dokumentidega saate tutvuda Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-115654 all, taotlus nr T-KL/1007970-3.