22.07.21

Paide Linnavalitsuse info menetluses olevatest keskkonnalubadest:

22.07.2021
Arvamuse küsimine SCANWASTE OÜ keskkonnaloa muutmise taotlusele
 
Paide linnas Ojakülas Puidu ja Silohoidla kinnistutel erinevate ehitus- ja lammutusjäätmete ning pakendite, pinnase ja kivide taaskasutamiseks ette valmistamisega, jäätmete ümber pakkimisega, pinnasejäätmete ringlussevõtuga, jäätmesegude koostamisega ja jäätmete ladustamisega tegelev ettevõte Scanwaste OÜ esitas Keskkonnaametile keskkonnaloa nr L.JÄ/329366 muutmise taotluse. Ettevõte taotleb keskkonnaloa muutmist, kuna soovib suurendada käideldavate jäätmete koguseid ning käidelda täiendavaid jäätmeliike, samuti soovib ettevõte tegevust laiendada kõrvalasuvatele Hoidla ja Kingu kinnistutele.
 
Keskkonnaloa muutmise taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, menetluse nr M-114310 all.

21.06.2021
Arvamuse küsimine WOODMAN OÜ keskkonnaloa muutmise taotluse kohta
 
Paide linnas, Mäo külas Mööblitööstuse kinnistul mööbli tootmisega tegelev Woodman OÜ esitas 18.06.2021 Keskkonnaametile paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise keskkonnaloa nr L.ÕV/332266 muutmise taotluse. Ettevõte kasutab mööbli tootmisel puitpindade viimistlemiseks erinevaid lahusteid ja lahusteid sisaldavaid kemikaale. Keskkonnaloa muutmist taotletakse, sest ettevõtte tootmismaht ja lahusteid sisaldavate viimistluskemikaalide kogused on suurenenud.
 
Keskkonnaloa nr L.ÕV/332266 muutmise taotluse ja sinnajuurde kuuluvate dokumentidega saate tutvuda Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-115654 all, taotlus nr T-KL/1007970-3.