4.02.21
LINNA OSALUSEGA ETTEVÕTTED, SA-D JA MTÜ-D

 

Ruubassaare tee 5, 72718 Paide
Juhatuse liige: Erich Petrovits
Tel: 697 1482, 5104548 
E-post: erich@paidesport.ee
 

Pärnu 3, 72711 Paide
E-post: haldus@paide.ee
Juhatuse liige: Peeter Saldre
Tel: 504 4128
E-post: peeter.saldre@paide.ee
 

Veski 11, Paide
Tel: 58 50 2001
E-post: info@wittenstein.ee
Juhatuse liige: Ants Hiiemaa
Tel: 53 47 4875
E-post: ants@wittenstein.ee
 

AS Paide Vesi
AS Väätsa Prügila
Järvamaa Omavalitsuste Liit
MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus
AS Järvamaa Haigla
MTÜ Mäo Keskus
MTÜ Säästva Renoveerimise Infokeskus