7.02.20

 

Paide linnavalitsuse suuline enampakkumine, 13. veebruaril 2020 kell 14.00 

Paide linnavalitsus müüb suulisel enampakkumisel

 


1. Paide linn Pärnu tn 5 korteriomandi 23, mis on kasutusel munitsipaaleluruumina:
- korteriomand (kinnistusregistri registrinumber 540136)

- katastritunnus: 56601:003:1370
- sihtotstarve: 95% elamumaa, 5% ärimaa
- enampakkumise alghind: 9 600 (üheksa tuhat kuussada) eurot
- tagatisraha: 960 (üheksasada kuuskümmend) eurot

- enampakkumisel osalemise tasu 100 (ükssada) eurot

- pakkumise samm 50 (viiskümmend) eurot

Müügiobjekti kirjeldus
Pärnu tn 5 korter 23 on 1-toaline (korteri pindala 27 m²) mitterahuldavas seisukorras korter 55 korteriga korterelamu 3. korrusel. Korter seisab tühjana.

Kontakt: Rein Säinas, telefon 5307 0664

 

2. Paide linn Pärnu tn 56 asuv kinnistu, mis on kasutusel äripinnana:
- kinnistu (kinnistusregistri registrinumber 357836)

- katastritunnus: 56601:005:0430
- sihtotstarve: 50% ühiskondlike ehitiste maa, 50% ärimaa
- enampakkumise alghind: 120 000 (sada kakskümmend tuhat) eurot
- tagatisraha: 12 000 (kaksteist  tuhat) eurot

- enampakkumisel osalemise tasu 200 (kakssada) eurot

- pakkumise samm 100 (sada) eurot

Müügiobjekti kirjeldus
Pärnu tn 56 hoone puhul on tegemist kinnisajaga (kinnistu pindala 840 m², sihtotstarve 50% ärimaa ja 50% ühiskondlike ehitiste maa). Hoonel on kaks korrust ning keldrikorrus. Hoone esimesel korrusel asuvad kabinetid (kabinettide suurused 16–18 m²), teisel korrusel äriruumid (ruumide suurused 13–18 m²), keldrikorrusel asuvad abi- ja laoruumid ning soojussõlm. Hindamisaruande kohaselt on hoone põhikonstruktsioonide seisukord hea kuni rahuldav: hoone on kiviseintega, varustatud tehnovõrkudega, aknad on vahetatud ligikaudu 20 aastat tagasi, fassaad vajab renoveerimist. Ruumide siseviimistluse seisukord on hea ja rahuldav. Hoone on hetkel koormatud II korruse väljaüürimiseks sõlmitud tähtajatute üürilepingutega (13 üürilepingut), I korrusel üks kehtiv üürileping. Kehtivad lepingutest tulenevad õigused ja kohutused lähevad üle uuele omanikule.

Kontakt: Janno Lehemets, telefon 5661 0133

3. Murutraktori Cub Cadet:
- murutraktor Cub Cadet ZForce S48 (soetatud 15.05.2013)
- enampakkumise alghind: 200 (kakssada) eurot
- tagatisraha: 20 (kakskümmend) eurot

- enampakkumisel osalemise tasu 20 (kakskümmend) eurot

- pakkumise samm 25 (kolmkümmend) eurot

Müügiobjekti kirjeldus
Murutraktor ei ole töökorras, mootor Kawasaki OHV, 3500 töötundi

Kontakt: Peeter Saldre, telefon 504 4128


Pakkumiste läbiviimise koht ja aeg
Suuline enampakkumine viiakse läbi 13. veebruaril 2020 kell 14.00 Paide Linnavalitsuses, Pärnu 3, 72711, Paide linn  
 
Enampakkumisele tulijal peab kaasas olema:
1. dokument tagatisraha tasumise kohta.
- osalemistasu ja tagatisraha peavad olema laekunud hiljemalt 13. veebruariks kell 12.00 Paide Linnavalitsuse arvelduskontole EE611010702000611004 SEB Pangas.

- tagatisraha tagastatakse  täies mahus.
- tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse müügileping, loetakse lepingujärgse makse osaks.
- tagatisraha ei tagastata, kui kõrgema pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi müügilepingut linnamajandusosakonna poolt teatatud ajal ja kohas.
2. juriidilistel isikutel ka põhikirja kohase pädeva organi otsus enampakkumisel osalemiseks ja objekti ostmiseks ning vajadusel volikiri pakkumisele allakirjutanud isikule volituste andmiseks.


Müügitingimused:
Paide  Linnavolikogu 23. jaanuari 2020 otsus nr 2 „Pärnu tn 56 võõrandamine", Paide  Linnavolikogu 23. jaanuari 2020 otsus nr 3 „Pärnu tn 5 korteriomandi 23 võõrandamine" ning Paide Linnavalitsuse 20. jaanuari 2020 korraldus nr 24 „Murutraktori Cub Cadet võõrandamine"
- Pakkumise esitamisega annab pakkuja nõusoleku müüdava vara ostmiseks käesolevas kuulutuses nimetatud tingimustel.
- Enampakkumise võitja on kohustatud tasuma ostuhinna ja sõlmima müügilepingu linnamajandusosakonna saadetud teates märgitud ajal ja kohas.
- Müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.
- Enampakkumine viiakse läbi lähtudes Paide Linnavolikogu 15. märtsi 2018 määrusest nr 14 „Linnavara valitsemise kord"

Müügiobjekti tutvustava infoga, müügiobjekti koormavate lepingutega, müügiobjektiga tutvumise võimalustega ning enampakkumise läbiviimise ja ostuhinna tasumise tingimustega ning enampakkumise võitja poolt müügilepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda Paide linnavalitsuse linnamajandusosakonnas Pärnu tn 3 (kab 209). Info tööpäevadel: 383 8646, 5307 0664, rein.sainas@paide.ee

 

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle enampakkumisest osavõtt ei ole vastuolus seaduse või teiste õigusaktidega ning kellel ei ole võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid tähtaegselt täitmata rahalisi kohustusi.

 

Enampakkumisest ei tohi osa võtta enampakkumise korraldamise otsustamise ja enampakkumise korraldamisega seotud isikud.