11.05.23

Õigusaktid

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses sätestatud pädevuse alusel ja volituste piires

  1. annab Paide Linnavolikogu määruseid ja võtab vastu otsuseid;
  2. annab Paide Linnavalitsus määruseid ja võtab vastu korraldusi.

Kõik Paide linnavolikogu määrused on leitavad Riigi Teatajas siin.
Otsused ja korraldused on leitavad Paide Linnavalitsuse dokumendiregistris.

Paide linna põhimäärus Riigiteatajas.