Pealkiri
Mündi tänava pikenduse projekteerimistingimuste eelnõu avatud menetlus
Lageda tee 1 ja Lageda tee 3 avatud menetlus
Pärnu tn 53 / Tiigi tn 8 projekteerimistingimuste avatud menetlus
Tööstuse 34 avatud menetlus
Jaama 39 avatud menetlus
Karja 20 vedelgaasimahuti projekteerimine
Ristivälja, Kruusaaugu, Tootmise ja Tööstuse kinnistute projekteerimistingimuste avatud menetlus
Tulbi tn 7 projekteerimistingimuste andmine
Vainu tn 3 projekteerimistingimused
Pärnu 55 projekteerimistingimuste seadmine avatud menetlusena
Karja tn 25 PT avatud menetlus
Rüütli 8 avatud menetlus
Projekteerimistingimused Mündi tn 5 ja Mündi tn 7a kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu täpsustamiseks
Sillaotsa-Tarbja jalg- ja rattatee projekteerimistingimused
Raja tn 6 kinnistu eramu projekteerimistingimused
Pika tänava ümber ehitamise projekteerimistingimused
Paide linna ja Viraksaare küla vahelise jalg- ja jalgrattatee projekteerimistingimused
Suur-Aia tänava ümber ehitamise projekteerimistingimused
Pärnu tn 53//Tiigi tn 8 kinnistu projekteerimistingimused
Posti tn 12 ajaloolise koolihoone laiendamise projekteerimistingimused
Luha tn 4 krundi päikeseelektrijaama projekteerimistingimused
Jaama tn 12 krundi rasketehnika töökoja-lao ja kontorihoone projekteerimistingimused
Prääma tee 11 krundi projekteerimistingimused
Tööstuse tn 15a kinnistule veeldatud maagaasi seadme projekteerimistingimused
Mündi 5 ja Mündi 7a kinnistute projekteerimistingimused