3.05.24
TALVINE HOOLDUS

 

Et teede puhastamine lumest oleks ohutu, tuletab Paide Linnavalitsus meelde, et Paide linna ja külade elanikud, kes soovivad talvel erateedelt lumetõrjet, peavad tegema oma sissesõidud korda nii, et traktor mahuks lund lükkama ja et oksad ei lõhuks traktorite peegleid. Oksad ja võsa tuleb eemaldada vähemalt kahe meetri kauguselt tee äärest ja nelja meetri kõrguselt.

Sissesõiduteede otsad tuleb märgistada helkuriga varustatud postidega. Märgistada tuleks ka sellised ohukohad, mis võivad lumelükkamisel traktorile kahju teha ja objektid (põõsad, puud jms), mida soovite kaitsta masinate eest. Märgistamata kaitsemist vajavad kohad ei kuulu hiljem kahju tekkimise korral hüvitamisele. 

Avalike teede äärest palume eemaldada kivid ja muud esemed, mis võivad takistada lumelükkamist või kahjustada lumehooldusmasinaid!

Palume paidelastelt mõistvat suhtumist ja head koostööd!

Kõnniteede kaart ja nõuded.

Kaardil sinise joonega märgitud kõnniteid puhastab Paide linnavalitsus.

Punase joonega lepinguga töövõtja lükata.

Paide Linna kõnniteede hooldustsükli aeg tundides:

Lumesaju algusest 6 tunni jooksul puhastada kõnniteed lumest.

Libedustõrjet tuleb alustada 2 tunni jooksul libeduse tekkest.

Libedustõrjet ei pea teostama ajavahemikul 21.00-04.00.

2023. - 2025. aastal teostavad teede ja tänavate talihooldustõid järgnevad ettevõtted:

OSA NR PIIRKONNAD TALIHOOLDUSTÖÖDE TEOSTAJA KONTAKT
       
1 Tarbja-Pikaküla-Eivere-Korba-Mäo-Mündi-Viraksaare AS Tariston 5301 7690
2 Anna-Puiatu-Purdi Balti Ehitusmeistrid OÜ 5567 9203
3 Mustla-Võõbu-Mustla-Nõmme Kõrgemäe Agro OÜ 5326 7250
4 Valgma-Mäeküla-Sargvere-Suurpalu-Nurmsi AS Tariston 5301 7690
5 Roosna-Alliku Mahetooted OÜ 5646 3768
6 Viisu-Kirisaare-Koordi-Vedruka Balti Ehitusmeistrid OÜ 5567 9203
       
7 Paide linn Rarex Ehitus OÜ teed@paide.ee
       
8 Paide linna kõnniteed: Osaliselt Suur-Aia tn, Tiigi tn, Lai tn, Kaevu tn,  Paide linnavalitsus
teed@paide.ee
  Veski tn, Tallinna tn, Keskväljaku tn, Pärnuvälja tn, osaliselt Pärnu tn,    
  Kivimurru tn, Kastani tn, Jaama tn    
       
s Riigiteed  AS Tariston Lühinumber 1247

 


 

Toimetaja: ANNELY ERM