10.12.19

Riigihalduse ministri 22.02.2018 määruse nr 14 "Hajaasustuse programm" (edaspidi määrus) § 17 lõike 1 punkti 5 kohaselt teeb kohalik omavalitsus pärast taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või tingimusliku rahuldamise otsuse langetamist oma veebilehel kättesaadavaks informatsiooni toetuse andmise kohta. Avalikustatud infos märgitakse toetuse saaja ja kaastaotleja nimed, projekti nimetus ja toetuse suurus.

Tuginedes määruse nõuetele võttis Paide Linnavalitsus 22. juulil 2019 vastu korralduse nr 393 „Hajaasustuse projektide rahastamine", millega otsustati tunnistada 2019. aasta hajaasustuse programmi taotlusvooru nõuetele vastavaks ja rahuldada tingimuslikult 2019. aasta taotlusvooru esitatud toetustaotlused järgmiste projektide elluviimiseks:

Toetuse saaja ja kaastaotleja Kaastaotlejad Projekti nimetus Toetuse suurus   (€)

Piret Kants

-

Kääbaste talu puurkaevu rajamine

2 227,08

Kristjan Aare

-

Pedaka kinnistu reoveesüsteemi rajamine

4 015,98

Made Talts

-

Põllu kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

4 948,62

Jovzi Bobrovski

Vassilina Bobrovskaja, Eha Kannel, Tatjana Fjodorova

Viigipuu kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

10 908,67

Peeter Miadzieles

-

Veedami kinnistu veesüsteemi rajamine

2227,00

Aare Rohelpuu

-

Õnne kinnistu puurkaevu ja veesüsteemi rajamine

2 869,48

Jane Saag

-

Saagi kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

3 348,66

Tõnu Tramm

-

Sõmera talu puurkaevu rajamine

2 500,00

Janis Rohtjärv

-

Valderi kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamine 

2 412,00

Salme Niglas

- Pargi tn 7 kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks  3 887,00