9.12.20

Riigihalduse ministri 22.02.2018 määruse nr 14 "Hajaasustuse programm" (edaspidi määrus) § 17 lõike 1 punkti 5 kohaselt teeb kohalik omavalitsus pärast taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või tingimusliku rahuldamise otsuse langetamist oma veebilehel kättesaadavaks informatsiooni toetuse andmise kohta. Avalikustatud infos märgitakse toetuse saaja ja kaastaotleja nimed, projekti nimetus ja toetuse suurus.

Tuginedes määruse nõuetele võttis Paide Linnavalitsus 13. juulil 2020 vastu korralduse nr 338 „Hajaasustuse projektide rahastamine", millega otsustati tunnistada 2020. aasta hajaasustuse programmi taotlusvooru nõuetele vastavaks ja rahuldada tingimuslikult 2020. aasta taotlusvooru esitatud toetustaotlused järgmiste projektide elluviimiseks:

 

  Jrk nr Toetuse saaja ja kaastaotleja Kaastaotlejad Projekti nimetus Toetuse suurus   (€)
  1. Sander Kredemann - Kiige talu puurkaevu rajamine 3 099,42
  2. Hans Nikker Kerli Kuusküll Sääse kinnistu veevarustussüsteemi rajamine 2 938,62
  3. Jaak Müür - Ollitoa talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine 2 572,00
  4. Robert Tiido Laura-Louisa Männik Tõnise kinnistu kanalistsioonisüsteemi väljaehitamine 3 417,00
  5. Gerd Tasang - Veskipargi kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamine 2 990,88
  6. Heiki Rips - Esle talu reoveesüsteemi rajamine 5 124,00
  7. Kaupo Karell - Sivisoni kinnistu puurkaevu rajamine 3 155,70
  8. Kaupo Karell - Sivisoni kinnistu biopuhasti paigaldus 3 135,60
  9. Mait Viirma - Nurmela kinnistu puurkaevu rajamine 3155,00
  10. Zoja Kalda - Nurmenuku kinnistu puurkaevu rajamine 2938,60
  11. Lizanne Idavain - Vana-Aedniku kinnistu reoveesüsteemi rajamine 4180,80
  12. Kaido Kirikmäe - Tähemetsa kinnistu juurdepääsutee rajamine 3765,00
  13. Alo Salm - Tammemäe kinnistu kanalisatsioonisüstemi rajamine 4679,28
  14. Märt Viirma - Kaleva talu veesüsteemi rajamine 3095,40