4.09.17

Paide linna vee-ettevõtja: 

AS Paide Vesi

reg. kood 10464290 
KMKR EE100558410 
Kaevu 4, 72713 Paide 
üldtelefon 38 49 030 
Faks 38 49 039 
E-post: paide.vesi@paide.ee
www.paidevesi.ee

 

Vee- ja kanalisatsioonivõrguga liitumine:
Veevõrguga ja kanalisatsiooniga kaetud alal on vee- ja kanalisatsioonivõrguga liitumine võimalik kõikidel kinnistutel. 

Liitumine toimub järgmiselt:

Liituda soovija peab esitama vee-ettevõtjale ehk AS-le Paide Vesi "Liitumistaotluse", mille blanketi saab alla laadida ja vajadusel välja trükkida AS Paide Vesi kodulehelt või AS Paide Vesi klienditeenindajatelt Kaevu tn 4 kontoris.

Peale liitumistaotluse esitamist saadab vee-ettevõtja teile "Liitumistingimused".

Liitumistingimused annab välja tootmisjuht Paul Binsol. Tema annab liitujale ka vajadusel täiendavaid selgitusi liitumise tehnilistes küsimustes (tel 5024966).

Liitumisega seonduvate edasiste protseduuride osas nõustab liitujat AS Paide Vesi. NB! Kui vee- või kanalisatsiooniga liitumisega planeeritakse kaevetöid erakinnistutest väljas (avalikul maal), tuleb enne kaevetööde alustamist taotleda linnavalitsuse planeeringu- ja ehitusosakonnalt kaevetööde luba ning tänavate sulgemise vajaduse korral ka tänavate sulgemise luba.

Kaevetööde ja tänavate sulgemise loa taotlemise blanketid.

Vee- ja kanalisatsiooni alased küsimused ja mured:

Vee ja kanalisatsiooni välisvõrkude avariid 24h: 385 0496 (AS Paide Vesi)

AS Paide Vesi klienditeenindus:

Kaevu 4, Paide on avatud E, T, K, N, R 9.00-12.00 ja 14.00-16.00

Linnavalitsuses: keskkonnanõunik Tiina Kivila, tel 383 8633, 516 9959, tiina.kivila@paide.ee

 

Paide linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

Vee ja heitvee ärajuhtimise info
Sademevee arengukava kaart
Paide linna sademevee kanalisatsiooni hetkeolukorra kirjeldus
Paide linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni hetkeolukorra kirjeldus