13.05.21
VEEMAJANDUS

 

Paide linna vee-ettevõtja: 
AS Paide Vesi

reg. kood 10464290 
KMKR EE100558410 
Kaevu 4, 72713 Paide 
üldtelefon 38 49 030 
Faks 38 49 039 
E-post: paide.vesi@paide.ee
www.paidevesi.ee

AS Paide Vesi klienditeenindus:
Kaevu 4, Paide on avatud E, T, K, N, R 9.00-12.00 ja 14.00-16.00
 

Vee- ja kanalisatsioonivõrguga liitumine:
Veevõrguga ja kanalisatsiooniga kaetud alal on vee- ja kanalisatsioonivõrguga liitumine võimalik kõikidel kinnistutel. 

Liitumine toimub järgmiselt:

  • Liituda soovija peab esitama vee-ettevõtjale ehk AS-le Paide Vesi "Liitumistaotluse", mille blanketi saab alla laadida ja vajadusel välja trükkida AS Paide Vesi kodulehelt või AS Paide Vesi klienditeenindajatelt Kaevu tn 4 kontoris.
  • Peale liitumistaotluse esitamist saadab vee-ettevõtja teile "Liitumistingimused".
  • Liitumistingimused annab välja tootmisjuht Sander Sepp. Tema annab liitujale ka vajadusel täiendavaid selgitusi liitumise tehnilistes küsimustes (tel 53410582).
  • Liitumisega seonduvate edasiste protseduuride osas nõustab liitujat AS Paide Vesi. NB! Kui vee- või kanalisatsiooniga liitumisega planeeritakse kaevetöid erakinnistutest väljas (avalikul maal), tuleb enne kaevetööde alustamist taotleda linnavalitsuse planeeringu- ja ehitusosakonnalt kaevetööde luba ning tänavate sulgemise vajaduse korral ka tänavate sulgemise luba.

Kaevetööde ja tänavate sulgemise loa taotlemise blanketid.

Kaevelubade avaldusi menetleb

Järelevalveinspektor Kristiina Assmann
383 8646
598 12061
kristiina.assmann@paide.ee

Vee- ja kanalisatsiooni alased küsimused ja mured:

Vee ja kanalisatsiooni välisvõrkude avariid 24h: 385 0496 (AS Paide Vesi)


Paide linnavalitsuse keskkonna peaspetsialist Tiina Kivila
383 8633
516 9959
tiina.kivila@paide.ee

Paide linna ühisveevärgi -ja kanalisatsiooni arendamise kava skeemid: