4.02.21

Võistlusala
 

Punasega on tähistatud võistlusala ja sinisega kontaktala piirid. Kontaktala ulatub pikemalt Posti tänavale kuni uue riigigümnaasiumini (Posti tn 12) ja Tallinna tänavale, kuhu tuleb XIX sajandi tegevusmuuseum (Tallinna tn  9 ja 11). Viirutusega ala on eraomandis transpordimaa, mille osas täpsemad kokkulepped pole veel praeguse seisuga selged. Võistlustöös tasub seal arvestada nii miinimum- kui maksimumprogrammiga – esimesel juhul jääb avalikku kasutusse ainult tänavamaa riba, teisel kogu praegu peamiselt parklana kasutatav plats.

 

Põhimõtted ja ootused

Võistlusülesanne sõnastab soovid ja ootused ning seab vajadusel piirangud. See on kooskõlastatud ka Arhitektide Liidu ja Muinsuskaitseametiga ning sisaldab ka vanalinna muinsuskaitsealast tulenevaid nõudeid (nt mitte varjata vaateid ajaloolistele hoonetele, säilitada algupärased linnaruumi osad jne). Peamine eesmärk on:

  • kujundada ruum inimestele – linnaväljak kui aktiivne suhtlusruum, mis ühendaks ajaloolise ja kaasaegse;
  • pakkuda tegutsemisvõimalusi igas vanuses aasta ringi, sh talvel (jõululinn, liuväli jms);
  • võimaldada erineva sisu ja suurusega üritusi (sh linna suursündmusi), unustamata esindusfunktsioone (lipuväljak, tähtpäevad), mistõttu peaks uus lahendus olema paindlik ja vastavalt vajadusele ümberkujundatav (nt teisaldatav);
  • soodustada väikeärisid, kohvikute jt ettevõtete väliruumi laienemist – rohkem inimesi ja pikem seal viibimise aeg on kasuks linnaväljakut ümbritsevatele äridele.

Kuigi ruumieksperimendid on olnud head katsetused ja inspiratsiooniks nii kohalikele kui ka võistlejatele, ei tule püsiv lahendus kindlasti samasugune – arhitektuurivõistlus ja ruumieksperiment on täiesti eraldi projektid, kel erinevad autorid-ehitajad ja kujundus.