ARENGUKAVAD
Paide Linnavaolikogu saatis 17. juunil avalikule väljapanekule eelnõu "Paide linna arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2022-2025".
Arengukava ja eelarvestrateegia on avalikul väljapanekul 21. juuni kuni 10. august 2021. Muudatusettepanekuid saab esitada hiljemalt 10. august aadressile paide@paide.ee 
 
 Arengukava avalikud arutelud toimuvad: 3. august Roosna-Alliku teeninduskeskuses kell 18:00 ja 4. august Paides, Wabakohviku hoovis kell 19:00.
REGISTREERI SIIN!
 
 

Arengudokumendid:

 

          Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla ühinemisleping

          Järva maakonna arengustrateegia 2019-2035+ , Tegevuskava (vaata ka Riigi Teataja

Järva maakonna terviseprofiil 2018

Järvamaa spordi arengukava 2013-2020

Järvamaa maakonnaplaneering 2030+

Turvaline Järvamaa 2014-2020