Dokumendiregistris on dokumendid aastast 2002. Registrist on võimalik dokumente otsida pealkirja, registreerimise kuupäeva (või vahemiku), dokumendiliigi, teise osapoole või saatja viida järgi.

Eraelu puutumatuse kaitseks asendatakse alates 01.01.2015 eraisikutelt laekunud dokumentide andmetes isiku nimi initsiaalidega või märkega "eraisik".

Probleemide tekkimisel dokumendiregistri kasutamisel või lisateabe saamiseks kontakteeruda telefonil 383 8600 või e-posti aadressil paide@paide.ee.
 

 

Paide Linnavalitsuse avalik dokumendiregister sisaldab ka Paide linna hallatavate asutuste dokumendiregistreid. Hallatavad asutused sisestavad ja vastutavad ise oma asutuse dokumentide avalikustamise ja nendele juurdepääsupiirangute kehtestamise eest. Iga hallatava asutuse funktsioonid, sarjad, toimikud ja dokumendid on varustatud eesliidese e. prefiks'ga, mis on järgmised:

 1. PAMT (kuni 31.12.2017 toimikute tähis PKK) - Paide Muusika- ja Teatrimaja (lisainfo telefonil 384 9130 või e-posti aadressil info@pamt.ee)
 2. PMK - Paide Muusikakool (lisainfo telefonil 385 1766 või e-posti aadressil paide.muusikakool@paide.ee)
 3. PAI - PAIde Lasteaed (lisainfo telefonil 698 8921 või e-posti aadressil direktor@pailasteaed.ee)
 4. PYG – Paide Hillar Hanssoo Põhikool (lisainfo telefonil 385 0824 või e-posti aadressil kool@paidepk.ee)
 5. JKR - Järvamaa Keskraamatukogu (lisainfo telefonil 384 9050 või e-posti aadressil janekiristaja@raamat.paide.ee)
 6. PANK - Paide Avatud Noortekeskus (lisainfo telefonil 385 0431 või e-posti aadressil pank@paide.ee)
 7. PG - Paide Hammerbecki Põhikool (lisainfo telefonil 384 9070 või e-posti aadressil kool@paidehpk.edu.ee)
 8. SK - Paide Sookure Lasteaed (lisainfo telefonil 385 0770 või e-posti aadressil direktor@sookure.edu.ee)
 9. PH - Paide Kunstikool (lisainfo telefonil 5343 0826 või e-posti aadressil kristina@paidetk.ee)
 10. TLAK - Tarbja Lasteaed-Kool (lisainfo telefonil 384 7407 või e-posti aadressil margit@tarbjakool.edu.ee)
 11. RALAH - Roosna-Alliku Lasteaed Hellik (lisainfo telefonil 389 5380 või e-posti aadressil lasteaed.hellik@paide.ee)
 12. RAPK - Roosna-Alliku Põhikool (lisainfo telefonil 389 5584 või e-posti aadressil info@r-alliku.paide.ee)