3.07.24
SOOJAMAJANDUS

 

Paide linnavalitsuse linnamajandusosakonna juhataja Mait Grigorjev
383 8646;
5113380
mait.grigorjev@paide.ee

 

Sooja toodab Paides AS Utilitas Eesti

Paide elektrijaam
Ruubassaare tee 3, Paide
Telefon (24/7): 610 7107

Osakonnajuht Marek Roomere:
marek.roomere@utilitas.ee

 

Paide linna kaugküttepiirkondade piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja järelevalve ning soojusettevõtja arenduskohustused" on leitavad aadressilt: https://www.riigiteataja.ee/akt/423112018038

 

Roosna-Alliku kaugküttevõrkude asendiplaan .