11.01.22
SOOJAMAJANDUS

 

Paide linnavalitsuse linnamajandusosakonna juhataja Mait Grigorjev
383 8646;
5113380
mait.grigorjev@paide.ee

 

Sooja toodab Paides Enefit Green AS

Paide elektrijaam
Ruubassaare tee 3, Paide
Telefon: 383 8500

Avariitelefon (E-R 8-17): 383 8500

Avariitelefon (töövälisel ajal):
383 8511
527 5750

paide@enefitgreen.ee

Tootmisjuht Andres Alusalu:
502 3785

 

Paide linna kaugküttepiirkondade piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja järelevalve ning soojusettevõtja arenduskohustused" on leitavad aadressilt: https://www.riigiteataja.ee/akt/423112018038

 

Roosna-Alliku kaugküttevõrkude asendiplaan