LASTEKAITSE

 

  TEATA ABIVAJAVAST VÕI HÄDAOHUS OLEVAST LAPSEST

  Kõikidel inimestel on kohustus teavitada, kui nad märkavad abivajavat või ohus olevat last.

Abivajava lapse puhul on ohus tema heaolu või on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes. Lastekaitseseaduse § 27 järgi tuleb teavitada kohaliku omavalitsuse üksust (lastekaitsetöötajat või laste heaolu spetsialisti) või helistada lasteabi telefoninumbrile 116 111.

Ohus olevast lapsest tuleb viivitamatult teatada hädaabinumbril 112. Hädaohus oleva lapse puhul vajab kaitset tema elu ja tervisHädaoht lapse elule ja tervisele võib tuleneda nii välisest keskkonnast, teiste tegevusest kui ka lapse enda käitumisest. Hädaohu korral on lapse abivajadus niivõrd akuutne, et nõuab viivitamatut sekkumist, et ohtu ära hoida või lõpetada. Ohu tõrjumiseks võib olla vajalik lapse kiire toimetamine turvalistesse tingimustesse. 

Laps mängimas


Kohaliku omavalitsuse kõrval pakub mitmekülgset tuge Eesti Lastekaitse Liit 

"Ma ei tea, kuidas oma lapsega hakkama saada! Mida ma tegema pean?"

Kindlasti on iga lapsevanem tundnud, et enam ei tea, mida peale hakata näiteks 'jonniva' väikelapsega või pidevalt nutiseadmes viibiva teismelisega. Lapsevanemani jõuavad meedia kaudu aina enam juhtumid ja lood vaimse tervise muredest, suitsiidist või seksuaalsest väärkohtlemisest. Aga kuidas vanem teab, et tema lapsega on kõik korras? Ja kuidas lapsevanem ise vajalikku tuge saab? Mida teha, kui lapsevanemad on jõudnud kohta, kus paarisuhe vaatamata pingutustele lõpetada tuleb või juba on lõppenud?

Kuues lapsevanematele mõeldud tasuta videos vastavad spetsialistid järgnevatele küsimustele:

  1. Mida teha, kui lapsel on digisõltuvus?
  2. Kuidas toetada oma lapse vaimset tervist?
  3. Mida teha, kui mu laps mõtleb suitsiidile?
  4. Kuidas jääda rahulikuks, kui mu laps jonnib?
  5. Kuidas saada aru, et minu last on seksuaalselt väärkoheldud?
  6. Kuidas kooselu lõppemisel lahendada lastega seotud elukorraldus?

Iga kahe nädala tagant avavad oma ala spetsialistid erinevaid igapäevaseid vanemlusega seotud teemasid. Teemade juures on ka täiendavaid materjale ning neid lisatakse jooksvalt sinna juurde. Vene- ja ukrainakeelsed videod on veel valmimisel. 
 

Hea nõu lastega peredele

Lastekaitse Liidu ja Eesti Advokatuuri heategevusprojekti "Hea nõu lastega peredele" raames saavad soovijad perekonnaõiguslikes küsimustes tasuta juriidilist nõustamist.

Loe lähemalt: https://www.lastekaitseliit.ee/et/vajad-abi/hea-nou-lastega-peredele/ 

Advokaatide poolt perekonnaõiguslikel teemadel kirjutatud materjale leiab SIIT

Juhend erivajadustega laste peredele.
 

Abi on telefonikõne kaugusel

Lastekaitse Liitu saadetud e-kirjad ja telefonikõned algavad sagedasti sõnadega: „Mul on mure. Palun aidake!" Lastekaitse Liidu töötajad on esitatud küsimustele vastanud või soovitanud, kelle poole peaks pöörduma.

Tihti arvatakse, et Lastekaitse Liit teeb praktilist lastekaitsetööd või peab järelevalvet lastekaitsetöötajate üle. Nii see ei ole, Lastekaitse Liit ei tegele üksikjuhtumite lahendamisega. Lastekaitse Liit on mittetulundusühing, mis annab kohalike omavalitsuste poolt tehtavale lastekaitsetööle lisaväärtust. Vastavalt lastekaitse- ja sotsiaalhoolekande seadusele on lastekaitse ja hoolekande korraldamisel võtmeroll valla- või linnavalitsusel ja seal töötaval ametnikul (lastekaitsetöötaja, laste heaolu spetsialist või lastekaitse ülesandeid teostav sotsiaaltöötaja). 

Lastekaitse Liidu poole saab pöörduda helistades telefonile 631 1128 või kirjutades e-posti aadressile liit@lastekaitseliit.ee. Püüame anda teavet, kust, kellelt ja millist abi on võimalik saada.

Kõige kiiremini abi saamiseks on võimalik helistada tasuta ööpäevaringsele lasteabi lühinumbrile 116 111.

Lühinumbri 116 111 eesmärgiks on võimaldada kõigil isikutel operatiivselt teatada abivajavast lapsest, tagada saadud info edastamine vastavate spetsialistideni ning pakkuda lastele ja lastega seotud isikutele esmast sotsiaalset nõustamist ja vajadusel kriisinõustamist. 

Lasteabi kodulehel on võimalus otse (soovi korral anonüümselt) nõustajaga vestelda. 
 

Lastekaitse Liit logo

 

LAPSE TOETAMINE LEINAS

PERELEPITUS

Perelepitus aitab lahku minevatel lapsevanematel üksmeelele jõuda ning sõlmida lapse huvidest lähtuvad kokkulepped.

Perelepitus pakub lapsevanematele erapooletut tuge uue elukorralduse loomisel, aitab lahendada erimeelsused kohtuväliselt ning jääda toetavateks lapsevanemateks ka pärast lahkuminekut. Kellele? Perelepitus on mõeldud lapsevanematele, kes plaanivad kooselu lõpetada või on selle juba lõpetanud. Perelepitus eeldab võrdseid partnereid, kes soovivad sõlmida laste huvidest lähtuvaid kokkuleppeid. Tavapärased teemad perelepituses on lapse elukoht, lapsega suhtlemise kord, ülalpidamise küsimused või ühise hooldusõiguse muutmine (eeldab kohtu suunamist), aga ka muud praktilised küsimused (nt lapse huviharidus, lapsega reisimine, lapse päevakava jms).

Riikliku perelepitusteenuse saamiseks tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile taotlus. Täpsem info perelepitusteenuse kohta ja taotluse vorm on leitav sotsiaalkindlustusamet.ee/perelepitus

Riiklik perelepitusteenus on lapsevanemale tasuta.

Siit teavikust saad riikliku perelepitusteenuse kohta põhjalikumalt lugeda.

Siit videost saad perelepitusteenuse sisu ja protsessi kohta hea ülevaate

 

Tagasisidevorm

Kui soovid anda tagasisidet lastekaitseteenuse kohta Paide linnas või Sul on küsimusi, saad seda teha siin. Soovi korral saad tagasisidet jätta anonüümselt. Kui soovid küsimusele vastust või oma kirjale tagasisidet, jäta palun oma kontaktandmed.
E-mail on kohustuslik
See väli on kohustuslik.