LASTEKAITSE
 

 

LASTEKAITSE SPETSIALISTID PAIDE LINNAS

Lastekaitse peaspetsialist

(laste ja perede nõustamine, abivajava ja hädaohus lapse abistamine,
asendushooldusteenuse korraldamine)

Relika Pedoson

383 8631;
5559 4030

relika.pedoson@paide.ee

Lastekaitse peaspetsialist

(laste ja perede nõustamine, abivajava ja hädaohus lapse abistamine,

asendushooldusteenuse korraldamine)

Jaanika Künnapuu

383 8627;
5555 3793

Jaanika.kynnapuu@paide.ee

Laste ja perede heaolu spetsialist

(laste ja perede ennetustöö, puuetega laste tugiteenused, laste ja
perede heategevuse vahendamine)

Anne Kesküla 5556 6432

anne.keskyla@paide.ee