12.12.19

Jagatud ruum

Paide keskväljak peaks olema vähendatud kiirusega ja rahustatud liiklusega segakasutusala, jagatud ruum, kus arvestatakse üksteisega ja mis on muudetud autokesksest inimsõbralikuks. Kavandada tuleb ka rattaparklad ja mugav liikumine jalgratturile ning ette näha koht bussipeatusele ja mugavale ootepaviljonile, mis sobib väljaku terviklahendusega.

Vastavalt muinsuskaitse tingimustele tuleb keskväljak säilitada olemasolevates mõõtudes ja kujundada ühes tasapinnas, st ilma äärekivita sõidu- ja kõnniteede vahel (v.a väljaku idaküljel vahetult hoonete äärne kõrgem kõnnitee). Keskväljak tuleb ka paremini siduda Vallimäega ehk anda selle lõunakülje trepistiku esisele väljakule uus kujundus, et ühendada see sujuvalt linnasüdamega.

Keskväljaku uuendamisega koos on kavas välja ehitada uus parkla Väike-Aia ja Tallinna tänava vahele praegusele tühjale haljasalale, et vähendada liikluskoormust kirikutagusel platsil. Projekteerimisel on 60 autokohaga parkla ning lisaks keskendutakse mugavate jalakäijate ühenduste loomisele keskväljakuga ja haljastusele.

 

Uus parkla 60 autokoha ja kahe bussi parkimiskohaga on ette nähtud eelkõige keskväljaku jaoks. Kuigi mingid parkimiskohad keskväljakult võivad kaduda, ehitatakse neid tulevikus hoopis juurde. Skeemil on näidatud võimalikud liikumisteed parklast keskväljaku infopunkti, kohviku või majatarvete kaupluseni – tegu on väga lühikeste vahemaadega ja tulevikus on see keskkond jalgsiliikumiseks ka palju mugavam, nt saab üle väljaku liikuda otsemat teed pidi.

 

Uus liikluskorraldus

Kuigi uue keskväljaku peamine märksõna on jalakäijasõbralikkus, peab liikluslahendus arvestama ettevõtete teenindamisega ehk kaubaautodega ja turismibusside läbisõiduga. Ettevõtete parkimisküsimuse puhul tasub eristada peatumist, mis võiks olla ette nähtud lühemaks ajaks külastajatele või erivajadustega inimestele, ja pikemaajalist parkimist, mis võib toimuda veidi eemal.

Eriti oluline on mugavad ja kutsuvad jalakäijate ühendused Väike-Aia tn parkla ja Vallimäega, et need ruumid omavahel visuaalselt ja liikumise loogikat järgides paremini seostada.

 

Soovituslik liiklusskeem. Punasega näidatud sõidukite liikumissuunad: Tallinna ja Pärnu tn suunal säilib kahesuunaline liiklus, Posti tn on osaliselt ühesuunaline, kiriku eest võiks jääda jagatud ruumina ühesuunaline juurdepääs kiriku kõrval olevate elumajadele ja platsi äärsetele äridele. Vee tn muutub tupiktänavaks, kuid autoga juurdepääs säilib endises mahus. Lillaga tähistatud ühesuunaline jagatud ruumi põhimõttel toimiv juurdepääs Pikale tänavale, mis võiks töötada hooajaliselt (nt suvel ja talvel jõululinna ajal suletud). Sinisega märgitud projekteeritavast parklast jalakäijate ühendusteed keskväljakuga, rohelisega tähistatud trepp Vallimäele.