13.06.19

Taotlused või avaldused esitada paide@paide.ee või tuua paberkandjal Pärnu tn 3 või Keskväljak 14

1. Koolieelse lasteasutuse vanema poolt kaetava osa määra ja toiduraha toetus avalduse vorm PDF Word
2. Huvitegevuses osalemise õppe- või ringitasu toetus avalduse vorm PDF Word
3. Täiendav sotsiaaltoetus avalduse vorm PDF Word
4.

Sünnitoetus
E-vorm

avalduse vorm PDF Word
5. Esimest korda kooli mineva lapse toetus avalduse vorm PDF Word
6. Statsionaarse õendusabiteenuse kulude hüvitamise toetus avalduse vorm PDF Word
7. Matusetoetus avalduse vorm PDF Word
8. Erakorraline toetus avalduse vorm PDF Word
9. Alaealise lapse perekonnas hooldamise toetus avalduse vorm PDF Word
10. Puudega lapse hooldajatoetus avalduse vorm PDF Word
11. Täisealise isiku hooldaja toetus avalduse vorm PDF Word
12. Täisealise isiku hooldus avalduse vorm PDF Word
13. Väljaspool isiku kodu osutatav üldhooldusteenus avalduse vorm PDF Word
14. Eluruumi tagamise teenus avalduse vorm PDF Word
15. Võlanõustamisteenus avalduse vorm PDF Word
16. Koduteenus avalduse vorm PDF Word
17. Tugiisikuteenus avalduse vorm PDF Word
18. Isikliku abistaja teenus avalduse vorm PDF Word
19. Kolme ja enamalapseliste perede laste huvihariduse toetamine  vorm  
20. Paide linna koolieelse munitsipaallasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa määra kehtestamine ja soodustuse andmine avalduse vorm  
21. Huvihariduse transporditoetus vorm