TEENUSTE JA TOETUSTE AVALDUSTE VORMID
Taotlused või avaldused esitada paide@paide.ee või tuua paberkandjal Pärnu tn 3 või Keskväljak 14

Tutvu teenustega SIIN
Tutvu toetustega SIIN

 

TEENUS/TOETUS AVALDUSE VORM
Koolieelse lasteasutuse vanema poolt kaetava osa määra ja toiduraha toetus PDF Word
Huvitegevuses osalemise õppe- või ringitasu toetus PDF Word
Täiendav sotsiaaltoetus PDF Word
Sünnitoetus (e-vorm) PDF Word
Esimest korda kooli mineva lapse toetus PDF Word
Statsionaarse õendusabiteenuse kulude hüvitamise toetus PDF Word
Matusetoetus PDF Word
Erakorraline toetus PDF Word
Alaealise lapse perekonnas hooldamise toetus PDF Word
Puudega lapse hooldajatoetus PDF Word
Täisealise isiku hooldaja toetus PDF Word
Täisealise isiku hooldus PDF Word
Väljaspool isiku kodu osutatav üldhooldusteenus PDF Word
Eluruumi tagamise teenus PDF Word
Võlanõustamisteenus PDF Word
Koduteenus PDF Word
Tugiisikuteenus PDF Word
Isikliku abistaja teenus PDF Word
Kolme ja enamalapseliste perede laste huvihariduse toetamine PDF Word
Lasteaia kohatasu ja toiduraha vanema poolt kaetava osa määra kehtestamine ja soodustuse andmine PDF Word
Huvihariduse transporditoetus PDF Word
Toimetulekutoetuse taotluse vorm PDF Word