ELUKOHA REGISTEERIMINE PAIDE LINNAS

Paide linnavalitsuse kantselei
Paide raekoda, Keskväljak 14

E-N 8.00-17.00, lõuna 12.00-12.45
R 8.00-15.45, lõuna 12.00-12.45

Kontakt:

Sekretär Silja Ivanov
383 8601
silja.ivanov@paide.ee

Paide linnavalitsuse hoone Pärnu 3

E-N 8.00-17.00, lõuna 12.00-12.45
R 8.00-15.45, lõuna 12.00-12.45

Kontakt:

Sekretär Janeli Pikas
383 8600
paide@paide.ee

Roosna-Alliku teeninduskeskus

E-N 8.00-17.00, lõuna 13.00-13.45
R 8.00-15.45, lõuna 13.00-13.45

Kontakt:

Sekretär Anne-Ly Mägi
389 5482
anne-ly.magi@paide.ee

 

 

KUIDAS REGISTREERIDA END PAIDE LINNA ELANIKUKS?

 

Kui uus elukoht asub Paide linnas, siis elukoha andmete registreerimiseks on alljärgnevad võimalused:

 1. Pöörduda Paide Linnavalitsusse aadressil Keskväljak 14 (Paide raekoda). Rahvastikuregistri toimingutega tegeleb Anne-Ly Mägi (tel: 389 5482; e-post: anne-ly.magi@paide.ee või paide@paide.ee)
  Kaasa võtta isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart) ja eluruumi kasutamise õigust tõendav dokument.
   
 2. Elukohateadet saab esitada ka e-rahvastikuregistri iseteenindusportaalis www.rahvastikuregister.ee
  NB: Kui keegi soovib esitada elukohateadet eesti.ee kaudu, siis elukohateate teenuse avamisel suunatakse automaatselt edasi uude rahvastikuregistri portaali.
  Klienditugi: abi@rahvastikuregister.ee; tel: +372 612 4444
   
 3. Posti teel, esitades selleks väljaprinditult elukoha registreerimise avalduse vorm
  NB: Posti teel esitades tuleb elukohateatele juurde lisada koopia isikut tõendavast dokumendist.

Meelespea elukohateate esitajale:

  1. Täitke elukohateade trükitähtedega

  2. Ruumi omaniku nõusolek tuleb elukohateatele lisaks võtta, kui:

 • elukohateate esitaja pole ruumi omanik;
 • puudub üürileping või muu dokument, mis kinnitab ruumi kasutamise õigsust elukohateatele kantud isikute poolt

  3. Elukohateatele lisatakse:

 • elukohateate esitamisel posti teel - koopia esitaja isikut tõendavast dokumendist
 • kui elukohateate esitaja ei ole ruumi omanik ja ruumi kasutamise õigus on dokumenteeritud - ruumi kasutamise õigsust tõendava dokumendi koopia
 • kaasomandis oleva ruumi aadressandmete esitamiseks elukohateatel - kaasomanike või nende esindajate kirjalik nõusolek

  4. Ruumi kasutamise õigsust tõendavaks dokumendiks on:

 • üürileping;
 • allüürileping;
 •  tasuta kasutamise leping;
 • notariaalakt korteriomandi kohta;
 • väljavõte kinnisturaamatust;
 • muu seaduses sätestatud dokument

  5. Sideandmete all tuleb märkida elukohateate esitaja telefoninumber ja e-posti aadress, et vajadusel saaks rahvastikuregistri toimingutega tegelev ametnik Teiega ühendust võtta

  6. Sideaadress: teise elukoha aadressi võib esitada juhul, kui isik elab aeg-ajalt mujal kui põhielukoha aadressil

Täiendavat teavet, kuidas registreerida elukohta, saate siseministeeriumi LINGILT
 
MUUD TOIMINGUD  
 • Elukoha registreerimine
 • Sünni registreerimine
 • Surma registreerimine
 • Abielu sõlmimine
 • Abielu lahutamine
 • Tõendite väljastamine
 • Isikukoodi andmine
 • Hilisema isaduse omaksvõtt

Kontakt:

Rahvastikutoimingute spetsialist Kristina Lill

Vastuvõtt eelneval kokkuleppel tel: 383 8603; kristina.lill@paide.ee