10.01.23

 

TOETUSED, TEENUSED JA AVALDUSED
Avalduste ja taotluste esitamine: paide@paide.ee

Andmekaitsetingimused
Paide linnavalitsuse õigusaktid

Tähelepanu! Alates 2022. aastast kasutab Paide linnavalitsus iseteeninduse e-keskkonda SPOKU. Taotluste üleviimine SPOKUSSE toimub etapiliselt. Kõik taotluste vormid, mida saab täna esitada läbi e-keskkonna, on näidatud toetuste tabeli juures allpool.

Taotluse esitamine on mugav ja lihtne. Sisse saab logida ID-kaardiga või mobiil ID-ga. Esmakordselt sisselogimisel tuleb sisestada oma kontaktandmed. Vali sobiv taotlusvorm ja täida vajalikud andmed (tärniga andmeväljad on täitmisel kohustuslikud). Pärast taotlusvormi esitamist saadetakse e-posti aadressile kinnitus dokumendi esitamise kohta. Taotluskeskkonnas on võimalik tutvuda oma esitatud ja pooleli olevate dokumentidega ning millises etapis on sinu taotlus.

Tehniline tugi:

Valdkonda puudutavates spetsiifilistes küsimustes palume pöörduda vastava valdkonna ametniku poole.

Taotluste infoga on võimalik tutvuda SIIN

SOTSIAAL 

Koolieelse lasteasutuse vanema poolt kaetava osa määra ja toiduraha toetus lisainfo PDF Word
Täiendav sotsiaaltoetus lisainfo PDF Word
Sünnitoetus lisainfo PDF Word
Statsionaarse õendusabiteenuse kulude hüvitamise toetus lisainfo PDF Word
Matusetoetus lisainfo PDF Word
Energiakulude hüvitis lisainfo   Word
Erakorraline toetus lisainfo PDF Word
Alaealise lapse perekonnas hooldamise toetus lisainfo PDF Word
Puudega lapse hooldajatoetus lisainfo PDF Word
Täisealise isiku hooldaja toetus lisainfo PDF Word
Täisealise isiku hooldus lisainfo PDF Word
Väljaspool isiku kodu osutatav üldhooldusteenus lisainfo PDF Word
Eluruumi tagamise teenus lisainfo PDF Word
Võlanõustamisteenus lisainfo PDF Word
Koduteenus lisainfo PDF Word
Tugiisikuteenus lisainfo PDF Word
Isikliku abistaja teenus lisainfo PDF Word
Toimetulekutoetuse taotluse vorm lisainfo PDF Word
Erivajadusega õpilase sõidusoodustus     Word
Eluaseme soetamiseks võetud laenu intressi tasumise toetus / 2022. aastaks planeeritud toetusraha on lõppenud, rohkem taotlusi vastu ei võeta. kordjuhend  PDF Word

 

HARIDUS JA NOORED

Huvitegevuses osalemise õppe- või ringitasu toetus lisainfo PDF Word
Huvihariduse transporditoetus lisainfo PDF Word
Kolme ja enamalapseliste perede laste huvihariduse toetamine lisainfo PDF Word
Esimest korda kooli mineva lapse toetus / ranitsatoetus (e-vorm) lisainfo PDF Word
Lasteaia koha taotlemine (e-vorm) lisainfo PDF Word
Noorsportlase toetus ja treeneri töötasu määrus aruandluse vorm Word
Huvihariduse teenusepakkuja toetus kord aruanne Word
Noorte omaalgatuslike projektide toetus kord taotlus PDF
aruandevorm PDF
Taotlus
Word
Aruandevorm
Word
Lasteaia osalustasu soodustus   PDF Word
       
MITTETULUNDUSLIK TEGEVUS
Projektitoetus (e-vorm) (2023.a I vooru tähtaeg 1.02) taotlemise tingimused    
Projektitoetus reservist taotlemise tingimused    
Tegevustoetus (e-vorm) (2023.a taotluse esitamise tähtaeg 1.02) taotlemise tingimused    
Kaasfinantseerimise toetus (e-vorm) taotlemise tingimused   Word

 

EHITUS JA PLANEERIMINE, TEED JA TRANSPORT
Katastriüksuse liitmise ja jagamise avaldus   PDF Word
Maamaksu avaldus pensionäridele ja represseeritutele   PDF Word
Maariba erastamine   PDF Word
Katastriüksuse piiride muutmise avaldus   PDF Word
Liikluskeelusalasse sisenemine   PDF Word
Kaevamisluba eeskiri PDF Word
Teede ja tänavate sulgemise avaldus (e-vorm) eeskiri

PDF,

luba PDF

Excel
Hoonestusõiguse seadmine   PDF Word
Eratee avalikku kasutusse andmine   PDF Word
Taksoteenus: taksoveoloa väljastamine (MTR)   PDF Word
Taksoteenus: teenindajakaardi saamine (MTR)   PDF Word
Taksoteenus: sõidukikaardi saamine (MTR)   PDF  Word

 

KESKKOND
Raieloa taotlus (e-vorm)   PDF Word
Hauaplatsi kasutaja andmete esitamise vorm (kalmistud.ee)      
Korraldatud jäätmeveo erisuse saamine   PDF Word
Korraldatud jäätmeveo graafiku muutmine   PDF Word
Ehitusjäätmete õiend   PDF Word
Ühiskonteineri kasutamise kahepoolne kokkulepe   PDF Word
Üksikpuu raiumise avaldus tingimused ja kord   Word
Välireklaami paigaldamise avaldus eeskiri PDF Word
       

 

RAHVASTIKUTOIMINGUD
Elukoha registreerimine (e-rahvastikuregister) lisainfo   PDF  
Abielu pidulik kombetalitus hinnakiri   PDF  
         

 

RUUMIDE RENT
Paide raekoja ja linnavalitsuse saali kasutamine kord ja hinnakiri, lisainfo raekoja kohta   Avaldus  
Roosna-Alliku teeninduskeskuse ruumide rent kord ja hinnakiri   PDF Word
         

 

ÜRITUSTE KORRALDAMINE
Avaliku ürituse luba (e-vorm) kord   Word
Välireklaami paigaldamise avaldus eeskiri PDF Word
Teede ja tänavate sulgemise avaldus (e-vorm) eeskiri PDFluba PDF Excel

 

TUNNUSTAMINE

Vapimärgi ja linna aukodaniku tiitli väljaandmine (e-vorm) lisainfo   PDF Word
Linna haridus-, kultuuri- ja spordipreemia lisainfo   PDF  Word