6.03.20

Elukoha registreerimine Paide linnas

 • Paide linnavalitsuse kantselei Paide raekojas, Keskväljak 14

Kantselei on avatud:

E-N 08.00-17.00, lõuna 12.00-12.45
R 08.00-15.45, lõuna 12.00-12.45

Palume pöörduda kantselei sekretäri poole:

Sekretär Evelin Nool

Keskväljak 14
383 8601
evelin.nool@paide.ee

 • Paide linnavalitsuse hoone Pärnu 3

Avatud:

E-N 08.00-17.00, lõuna 12.00-12.45
R 08.00-15.45, lõuna 12.00-12.45

Kontakt: 
Sekretär Reet Kask
383 8600
paide@paide.ee
 

Roosna-Alliku teeninduskeskus

Avatud:

E-R 08.00-17.00, lõuna 13.00-13.45

Sekretär Anne-Ly Mägi
389 5482
anne-ly.magi@paide.ee
 

Kuidas registreerida end Paide linna elanikuks?

Kui uus elukoht asub Paide linnas, siis elukoha andmete registreerimiseks on alljärgnevad võimalused:

 • pöörduda Paide Linnavalitsusse aadressil Keskväljak 14 (Paide raekoda). Rahvastikuregistri toimingutega tegeleb Kristina Lill (tel 38 38 603; e-posti aadress kristina.lill@paide.ee või paide@paide.ee)
Kaasa võtta isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart) ja ruumi kasutamise õigust tõendav dokument.
 
 • Alates 9. detsembrist 2019 saab e-elukohateadet esitada uues e-rahvastikuregistri iseteenindusportaalis www.rahvastikuregister.ee/   

  Ka eesti.ee keskkonna lisatakse elukohateate esitamise alla suunamine uude e-rahvastikuregistri portaali (st kui keegi soovib esitada elukohateadet eesti.ee kaudu, siis elukohateate teenuse avamisel suunatakse edasi uude portaali).
  Klienditugi
  abi@rahvastikuregister.ee
  Tel +372 612 4444

 •  posti teel

Elukoha registreerimise avalduse vorm

NB! Posti teel esitades tuleb elukohateatele juurde lisada koopia isikut tõendavast dokumendist

Meelespea elukohateate esitajale!
 1. Täitke elukohateade trükitähtedega.
 2. Ruumi omaniku nõusolek tuleb elukohateatele võtta:
  • kui elukohateate esitaja ei ole ruumi omanik;
  • puudub üürileping või muu dokument, mis kinnitab ruumi kasutamise õigust elukohateatele kantud isikute poolt.
 3. Elukohateatele lisatakse:
  • elukohateate esitamisel posti teel – koopia esitaja isikut tõendavast dokumendist;
  • kui elukohateate esitaja ei ole ruumi omanik ja ruumi kasutamise õigus on dokumenteeritud – ruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia;
  • kaasomandis oleva ruumi aadressandmete esitamiseks elukohateatel – kaasomanike või nende esindajate kirjalik nõusolek.
 4. Ruumi kasutamise õigust tõendavaks dokumendiks on:
  • üürileping;
  • allüürileping;
  • tasuta kasutamise leping;
  • notariaalakt korteriomandi kohta
  • väljavõte kinnistusraamatust
  • muu seaduses sätestatud dokument;
 5. Sideandmete all tuleb märkida elukohateate esitaja telefoninumber, e-posti aadress, et vajadusel saaks rahvastikuregistri toimingutega tegelev ametnik Teiega kontakti võtta.
 6. Sideaadressi – teise elukoha aadressi võib esitada juhul, kui isik elab aeg-ajalt mujal kui põhielukoha aadressil.

Täiendavat teavet, kuidas registreerida elukohta, saate siseministeeriumi lingilt.  

 

 Muud toimingud
 • elukoha registreerimine
 • sünni registreerimine
 • surma registreerimine
 • abielu sõlmimine
 • abielu lahutamine
 • tõendite väljastamine
 • isikukoodi andmine
 • hilisema isaduse omaksvõtt

Kontakt
Rahvastikutoimingute spetsialist Kristina Lill
Vastuvõtt:
E ja R: 9.00 – 12.00
T: 13.00 – 17.00
K: 8.00 – 12.00
N: 14.00 – 18.00
Muudel aegadel kokkuleppel
Tel: 383 8603
kristina.lill@paide.ee