26.02.24

 

TOETUSED, TEENUSED JA AVALDUSED

Avaldused ja taotlused esitada e-posti aadressile paide@paide.ee
 

Tähelepanu! Alates 2022. aastast kasutab Paide linnavalitsus iseteeninduse e-keskkonda SPOKU. Taotluste üleviimine SPOKUSSE toimub etapiliselt.

Kõik taotluste vormid, mida saab esitada otse e-keskkonna kaudu, on tähistatud toetuste tabelis märksõnaga 'SPOKU'.
 

Taotluse esitamine on mugav ja lihtne. Sisse saab logida ID-kaardiga või mobiil-ID-ga. Esmakordselt sisselogimisel tuleb sisestada oma kontaktandmed. Vali sobiv taotlusvorm ja täida vajalikud andmed (tärniga andmeväljad on täitmisel kohustuslikud). Pärast taotlusvormi esitamist saadetakse teie e-posti aadressile kinnitus dokumendi esitamise kohta. Taotluskeskkonnas on võimalik tutvuda oma esitatud ja pooleli olevate dokumentidega ning näha, millises etapis on teie taotlus.

Tehniline tugi:

Valdkonda puudutavates spetsiifilistes küsimustes palume pöörduda vastava valdkonna ametniku poole.

Taotluste infoga on võimalik tutvuda e-keskkonnas SPOKU.


Vali teenuse või toetuse valdkond:

1. Sotsiaal
2. Haridus ja noored 
3. Mittetulundusliku tegevuse toetamine 
4. Ehitus ja planeerimine, teed ja transport
5. Keskkond
6. Rahvastikutoimingud
7. Ruumide rent
8. Ürituste korraldamine
9. Tunnustamine
10. Muud teenused
 

SOTSIAAL 

Eluruumi tagamise teenus Lisainfo    PDF       Word
Erakorraline toetus Lisainfo PDF Word
Isikliku abistaja teenus Lisainfo PDF Word
Koduteenus Lisainfo PDF Word
Matusetoetus Lisainfo PDF Word
Puudega lapse hooldajatoetus Lisainfo PDF Word
Statsionaarse õendusabiteenuse kulude hüvitamise toetus Lisainfo PDF Word
Sõjapõgeniku ühekordne üürihüvitise toetus   PDF Word
Sünnitoetus (SPOKU) Lisainfo PDF Word
Toimetulekutoetuse taotluse vorm Lisainfo PDF Word
Tugiisikuteenus Lisainfo PDF Word
Täiendav sotsiaaltoetus Lisainfo PDF Word
Täisealise isiku hooldaja toetus Lisainfo PDF Word
Täisealise isiku hooldus Lisainfo PDF Word
Varjupaigateenus Lisainfo PDF  Word
Võlanõustamisteenus Lisainfo PDF Word
Väljaspool isiku kodu osutatav üldhooldusteenus (01.07.2023 jõustunud riiklik kohatasu toetus) Lisainfo PDF Word

 

HARIDUS JA NOORED

Erivajadusega õpilase sõidusoodustus            Word  
Esimest korda kooli mineva lapse toetus / ranitsatoetus (SPOKU)                                                 Lisainfo                    PDF Word
Huvihariduse teenusepakkuja toetus Kord Aruanne Word
Huvihariduse transporditoetus Lisainfo PDF Word
Huvitegevuses osalemise õppe- või ringitasu toetus Lisainfo PDF Word
Kolme ja enamalapseliste perede laste huvihariduse toetamine Lisainfo PDF Word
Koolieelse lasteasutuse vanema poolt kaetava osa määra ja toiduraha toetus Lisainfo PDF Word
Lasteaiakoha taotlemine (SPOKU) Lisainfo PDF Word
Noorte omaalgatuslike projektide toetus Kord  Taotlus PDF  
Aruandevorm PDF  
Word 
Word
Noorsportlase toetus ja treeneri töötasu Määrus Aruandluse vorm  
       
MITTETULUNDUSLIK TEGEVUS
Kaasfinantseerimise toetus (SPOKU)                                                                                                                                       Taotlemise tingimused          Word  
Projektitoetus (SPOKU) (I vooru tähtaeg 1.02, II vooru tähtaeg 1. august) Taotlemise tingimused  
Projektitoetus reservist Taotlemise tingimused  
Tegevustoetus (SPOKU) (taotluse esitamise tähtaeg 1.02) Taotlemise tingimused  

 

EHITUS JA PLANEERIMINE, TEED JA TRANSPORT
Eratee avalikku kasutusse andmine   PDF Word
Hoonestusõiguse seadmine   PDF Word
Kaeveluba Eeskiri PDF Word
Katastriüksuse liitmise ja jagamise avaldus   PDF Word
Katastriüksuse piiride muutmise avaldus   PDF Word
Liikluskeelusalasse sisenemine   PDF Word
Maamaksu avaldus pensionäridele ja represseeritutele   PDF Word
Maariba erastamine   PDF Word
Taksoteenus: sõidukikaardi saamine (MTR)   PDF Word
Taksoteenus: taksoveoloa väljastamine (MTR)   PDF Word
Taksoteenus: teenindajakaardi saamine (MTR)   PDF Word
Teede ja tänavate sulgemise avaldus (SPOKU) Eeskiri

PDF 
Luba: PDF

Excel

 

KESKKOND
Ehitusjäätmete õiend                                                                                                                          PDF      Word  
Matmisluba   PDF  
Hauaplatsi kasutaja andmete esitamise vorm (kalmistud.ee)      
Korraldatud jäätmeveo erisuse saamine   PDF Word
Korraldatud jäätmeveo graafiku muutmine   PDF Word
Raieloa taotlus (SPOKU)   PDF Word
Välireklaami paigaldamise avaldus Eeskiri PDF Word
Ühiskonteineri kasutamise kahepoolne kokkulepe   PDF Word
Üksikpuu raiumise avaldus Tingimused ja kord   Word
       
RAHVASTIKUTOIMINGUD
Abielu pidulik kombetalitus                                                         Hinnakiri   PDF
Abielu sõlmimine Lisainfo  
Elukoha registreerimine (e-rahvastikuregister) Lisainfo PDF
     
RUUMIDE RENT
Paide raekoja ja linnavalitsuse saali kasutamine                                                                                                                                                                                  Kord ja hinnakiri    Avaldus     
Roosna-Alliku teeninduskeskuse ruumide rent Kord ja hinnakiri                  PDF Word     
       
ÜRITUSTE KORRALDAMINE
Avaliku ürituse luba (SPOKU)                                                                                                                                     Kord                    Word
Välireklaami paigaldamise avaldus Eeskiri PDF Word
Teede ja tänavate sulgemise avaldus (SPOKU) Eeskiri PDF 
Luba: PDF
Excel

Politsei juhend avaliku ürituse korraldajale 

TUNNUSTAMINE

Linna haridus-, kultuuri- ja spordipreemia                                                                                                    Lisainfo         PDF         Word
Vapimärgi ja linna aukodaniku tiitli väljaandmine (SPOKU) Tähtaeg 1.06. Lisainfo PDF  
Linna tänukirja andmine Lisainfo   Word

MUUD TEENUSED

Paide turul kauplemine (sihtasutus Paide Haldus)                                                                                                       Excel
       

 

Andmekaitsetingimused
Paide linnavalitsuse õigusaktid