KÄIMASOLEVAD PROJEKTID:

RINGLUSPÕHINE JÄÄTMEKÄITLUS
Circular Based Waste Management Project

 

Projektist lähemalt:

The Circular Based Waste Management project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.

Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetustest, kuhu panustavad Norra, Island ja Liechtenstein 

Projekti ametlik kodulehekülg:  http://circular-waste.eu/ 

#CircularWasteManagement 

Paide linn võtab osa Norra ühisprojektist "Circular-Based Waste Management" (Ringluspõhine jäätmekäitlus), et tõsta elanike teadlikkust jäätmete ringlussevõtmisest.

Projekti kogueelarve on 1 332 343 eur, millest Paide linna projektieelarve maht on 199 880 eur (sh 29 880 eur omaosalus).

Projekti juhtpartner on Paide sõpruslinna Mažeikiai rajooni omavalitsus (Leedu), teised partnerid on Paide Linnavalitsus (Eesti), Sumi Linnavalitsus (Ukraina), Telšiai piirkonna jäätmekeskus (Leedu) ja ekspertpartnerina Green Business Norway (Norra).


 

Projekti eesmärk

Projekti eesmärk on käsitleda jäätmete kogumise ja ringlussevõtu uuendusi ringmajandusel põhineva jäätmekäitluse rakendamise suunas. Eesmärk on parandada keskkonnatingimusi kolmes erinevas partneromavalitsuses, lahendades õiguslikke probleeme, infrastruktuuri ja tehnoloogiaid ringlussevõtu taset tõstval viisil; vähendada prügi ladustamist selleks mitteettenähtud kohtadesse ning aitab saavutada jäätmekäitlusega seotud ELi eesmärke ja luua ringmajanduse tulevikuks pikaajaline vaade.

Paide linn käsitleb projektis jäätmekäitlusega seotud võimalikke uuendusi ja digitaliseerimist, samuti elanikkonna, eriti noorte, keskkonnateadlikkuse suurendamist.

Projektil on 2 väljundit:

- Inimtegevuse kahjulik mõju keskkonnale on vähenenud

- Jäätmemajanduse valdkonnas toimub tõhusam koostöö ja kasvanud on valdkonda puudutav teadlikkus.

Projekti periood on 1. september 2020- 31. juuli 2023 

 

 

 

 

Euroopa Liidu jäätmekäitluse eesmärgid

Euroopa Komisjon on seadnud nii jäätmete vähendamiseks kui nende käitlemiseks ühised eesmärgid kõikidele liikmesriikidele. Muuhulgas on eesmärkide seas:
 
- Aastaks 2030 taastöödelda 65% olmejäätmetest:
- Aastaks 2030 taastöödelda 75% pakendijäätmetest;
- Parandada teadlikkust jäätmete ümber töötlemisest;
- Vähendada prügilates ladestavate jäätmete hulka 10% olmeväätmete võrra;
- Kehtestada prügilas ladustamise keeld eraldi kogutavatele jäätmetele;
- Edendada ökotoodete turgu ja toetada jäätmekäitluse lahendusi.

 

 

 


 

 

Mis on ringluspõhine majandus?

Ringluspõhine majandus on majandussüsteem, mis põhineb materjalide eluea pikendamisel. Seda tehakse taaskasutuse, ümber töötlemise ning ka parandamise ja uuendamise teel, mis tagab materjali võimalikult pika kestvuse. Iga toote kestvuse lõppemisel taaskäideldakse materjali nii, et seda saab jälle uuesti kasutada ning nii saab materjal pikemat aega rakendust. Ringluspõhises majanduses on iga jäätmegrupp oluline algressurss, millest saab toota midagi uut.

 

 

 

Projekti tegevused:

  • 17. november - 4. detsember 2020 viidi Paide linna koolides läbi küsitlus, et välja selgitada noorte teadlikkus jäätmete sorteerimise võimalustest. Küsitlusele vastasid 4.-9. klasside õpilased. Küsitluse sisu on nähtav SIIN

Küsitluse tulemused on nähtavad SIIN , inglise keeles

  • 04. - 28. detsember 2020 viidi läbi küsitlus elanike hulgas, et välja selgitada nende teadlikkust jäätmete sorteerimise võimalustest . Küsitlus viidi läbi Google Forms kaudu ja on nähtav SIIN, teade küsitluse avalikustamisest avaldati kodulehel ja Paide linna facebooki lehel ja Paide Linnalehes.

Küsitluse tulemused on nähtavad SIIN , inglise keeles

  • Jaanuar-mai 2021 toimub koolides vanapaberi kogumine
  • Aprillis 2021 toimub rahvusvaheline 1-5 klasside joonistusvõistlus. Reeglitega saab tutvuda SIIN
  • Aprillis 2021 toimub rahvusvaheline videovõistlus noortele vanuses 12-19 aastat. Reeglitega saab tutvuda SIIN ja SIIN

 

Sotsiaalmeedia:

Facebook: https://www.facebook.com/CircularBasedWasteManagement/about/?ref=page_internal
@CircularBasedWasteManagement
 
Instagram: https://www.instagram.com/circularwaste/
circularwaste
 
Twitter: https://twitter.com/CircularWaste
@CircularWaste
 
Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCBM20VIDxI-_dywQvBTndwA
 
#EEANorwayGrants #FundforRegionalCooperation
#CircularWasteManagement
 
 

Projektijuht:
Karola Jaanof
Paide linnavalitsuse arenduse peaspetsialist 

tel +372 52 48 695
karola.jaanof@paide.ee