MÄÄRATUD TOETUSED

 

Mittetulundusliku tegevuse toetamiseks antakse toetust vastavalt Paide Linnavolikogu 19.09.2019 määrusele nr 16 „Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise kord".

Tähtaegselt esitatud taotluseid hindab komisjon lähtudes korras ettenähtud hindamiskriteeriumitest. Hindpunktide alusel moodustatakse pingerida, mis esitatakse linnavalitsusele kinnitamiseks.

 

2020 projektitoetused
2019 projektitoetused