17.04.23
LINNA OSALUSEGA ETTEVÕTTED, SA-D JA MTÜ-D

 

Aiavilja 1, Paide
Juhatuse liige: Indrek Kivimäe
Tel: +372 697 1482; +372 511 0545
E-post: indrek@paidesport.ee
 

Ruubassaare tee 5, Paide 72720
E-post: haldus@paide.ee
T
el: 383 8607
Juhatuse liige: Peeter Saldre
Tel: 504 4128
E-post: peeter.saldre@paide.ee

 

Veski 11, Paide
Tel: 58 50 2001
E-post: info@wittenstein.ee
Juhatuse liige: Ants Hiiemaa
Tel: 53 47 4875
E-post: ants@wittenstein.ee
 

AS Paide Vesi
Järvamaa Omavalitsuste Liit
MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus
AS Järvamaa Haigla
MTÜ Mäo Keskus
MTÜ Säästva Renoveerimise Infokeskus