20.10.23
ELANIKKONNAKAITSE

 

OLULISED KONTAKTID KRIISIDE KORRAL

Kohaliku omavalitsuse kontakt kriiside korral: Kaido Ivask, linnapea, tel: 516 9955; Annely Erm, avalike suhete peaspetsialist, tel: 5562 5666

Hädaabinumber 112, www.112.ee

Riigiinfo telefon 1247 – infonumber, mis pakub infot ja nõu olukordades, mille puhul ei ole ohus elu, tervis ja vara

Elektrilevi rikketelefonilt 1343 www.elektrilevi.ee

Mürgistusinfo 16 662 (Terviseameti hallatud infonumbril vastatakse: E 9–21; T–P 24h). www.16662.ee

Perearsti nõuandeliin 1220 annab nõu tervisemurede korral, mis ei vaja kiirabi sekkumist. www.1120.ee

Naiste tugiliin 1492 on anonüümne abivõimalus lähisuhtevägivalla all kannatavatele naistele.

Riigi Ilmateenistuse tasuline ilmainfo 9001 032 – kõneminuti hind 1.10 eurot, www.ilmateenistus.ee.

Välisministeeriumi 24h infotelefon (+372) 5301 9999 annab nõu ja abi välisriigis hädas olles.

 

KRIISIDEKS VALMISTUDES PEA SILMAS JÄRGMIST:

 • Mida suurem on kriis, seda kauem jõuab kohaliku omavalitsuse või riigi abi sinuni;
 • Ole valmis vähemalt seitse päeva iseseisvalt hakkama saama;
 • Tee koostööd kogukonnaga – naabrite, korteriühistu ja külaseltsiga!

 

 LEIA KIIRELT:
PÄÄSTEAMETI JUHENDID KOGUKONNA OHUTUS
ELUTÄHTSATE TEENUSTE
KATKEMINE

VARJUMINE

KOGUKONNA RISKID EVAKUATSIOON
   

PÄÄSTEAMETI HÄDAOLUKORRAKS VALMISOLEKU JUHENDID

 • Hädaolukorraks valmistumise info:

www.olevalmis.ee

www.rescue.ee/et/juhend/taeiskasvanutele/hadaolukordadeks-valmisolek

 • Koduste varude meelespea:

https://www.olevalmis.ee/et/juhis/kodused-varud-ja-abivahendid

 • Evakuatsioonivahendite meelespea:

https://www.olevalmis.ee/et/juhis/minu-meelespea-evakuatsiooniks

 • Kriisiaja retseptiraamat

https://www.rescue.ee/files/2022-03/pa-retseptid-a5rus-trykk.pdf?645fc95e0d

 

 

ELUTÄHTSATE TEENUSTE KATKEMINE

Pikaajaline elektrikatkestus

Piirkonna tanklad

 • Nimekiri piirkonna kauplustest ja apteekidest, mis elektrikatkestuse korral toimimist jätkavad
 • Koht, kus piirkonna inimestel on võimalik laadida pikaajalise elektrikatkestuse korral telefoni jms.

 

Pikaajaline vee- ja kanalisatsioonivarustuse katkemine

 • Info pikaajalise vee- ja kanalisatsioonikatkestuse korral: omavalitsuse või elutähtsa teenuse osutaja (ETO) kontakt
 • Piirkonna avalikud joogiveevõtupunktid, kaevud, allikad:
  • Lembitu park
  • Paide Vallimägi
  • Paide tehisjärve kraan ja dušš
  • Allikad Paide tehisjärve taga

 

Pikaajaline soojusvarustuse katkestus

 • Info soojusvarustuse katkemise korral: omavalitsuse või elutähtsa teenuse osutaja (ETO) kontakt
  • Elutähtsa teenuse osutaja ehk ETO on isik, kelle pädevuses on elutähtsa teenusena määratletud ülesande täitmine. See tähendab, et ettevõtja on ETO siis, kui ta vastab eriseaduses sätestatud tingimustele ning seega mitte kõik ettevõtted, kes osutavad elutähtsat teenust, ei ole ilmtingimata eelnõu mõistes ETOd.

 

Kohalike teede läbitavus

 

KOGUKONNA RISKID

Piirkonna ohud

 • Ohtlikud ettevõtted (kohaliku omavalitsuse territooriumil asuvad ohtlikud ettevõtted, nende ohuallikas ja viited nende kodulehtedele). Suurõnnetuse ohuga ja ohtlike ettevõtete info: Päästeameti kodulehelt
 • Üleujutusohtlikud alad   
 • Metsa- ja maastikutulekahjud
   

KOGUKONNA OHUTUS

Tuleohutus

Veeohutus

 • Valla/linna ametlikud ujumiskohad (avalikud supelrannad või harjumuspärased ujumiskohad, kus inimestele on loodud tingimused vette minekuks ning kuhu on ohutuse tagamiseks paigaldatud veeohutuspüstak vajalike abivahenditega).
 • Valla/linna veeõnnetuste statistika
 • Üldine veeohutusinfo leitav: Päästeameti kodulehel
   

VARJUMINE

Eesti avalike varjumiskohtade nimekiri:

www.rescue.ee/et/juhend/avalikud-varjumiskohad/avalikud-varjumiskohad-tallinnas

Järvamaa varjumiskohtad. 

 • Varjumine on vajalik õhurünnaku korral, aga ka näiteks lahingutegevuse korral linnas/tiheasustusalal või radioaktiivse saaste või keemilise aine levimise korral.
 • Avalikuks varjumiskohaks eelkõige rünnaku või radioaktiivse saaste korral hoone, rajatis või osa sellest, mis asub maa all, on raudbetoonist ja ilma akendeta (näiteks maa-alused parklad, tunnelid).
 • Ohu korral püsi siseruumides ning jää sinna ohu möödumiseni.
 • Avalikuks varjumiskohaks sobib maa all asuv akendeta hoone, näiteks maa-alune parkla või tunnel.
 • Ohu olukorras järgi kõiki ametkondade poolt antavaid juhiseid!

 

Esmatasandi arstiabi

 • Erakorralise meditsiini osakond (EMO) asub Järvamaa haiglas, Pärnu tänav 53
   

EVAKUATSIOON

 • Evakuatsioonipunktid Paide linnas: E-Piim spordihall (Aiavilja 1), Paide linnavõimla (Karja 18a), Järvamaa Keskraamatukogu hoone (Lai 33) 

 

Piirkonna ohud

Elutähtsad teenused

Abi saamine kriisiolukorras