25.11.19

1. Kogukonna ohutus

Tuleohutus

Veeohutus

2. Kriisiolukordadeks valmisolek

Piirkonna ohud

Elutähtsad teenused

Pere ja kogukonna kriisiolukorraks valmistumine

Abi saamine kriisiolukorras

 

Kontakt:

Eva-Maria Rand
Lääne päästekeskuse ennetusbüroo juhtivspetsialist
eva-maria.rand@rescue.ee
telefon: +372 5885 6009