4.02.21
ELANIKKONNAKAITSE

 

1. Kogukonna ohutus

Tuleohutus

Veeohutus


2. Kriisiolukordadeks valmisolek

Piirkonna ohud

Elutähtsad teenused

Pere ja kogukonna kriisiolukorraks valmistumine

Abi saamine kriisiolukorras


Kontakt:

Eva-Maria Rand
Lääne päästekeskuse ennetusbüroo juhtivspetsialist
eva-maria.rand@rescue.ee
Telefon: +372 5885 6009