20.01.22
päise pilt keskkonnaamet
Toimetaja: MAARIT NÕMM
19.05.23
Jäätmekäitlus
Paide linn võtab ajavahemikus 1.09.2020-31.07.2023 osa Norra ühisprojektist "Ringluspõhine jäätmekäitlus"("Circular-Based Waste Management").
 

Projekti põhieesmärk on käsitleda jäätmete kogumise ja ringlussevõtu uuendusi ringmajandusel põhineva jäätmekäitluse rakendamise suunas.

Projektis osalemine aitab kaasa jäätmekäitlusega seotud uuenduste kasutusele võtmisele ja digitaliseerimisele, samuti elanikkonna, eriti noorte, keskkonnateadlikkuse suurendamisele. Eesmärkideks on parandada ringmajanduse tingimusi kolmes partneromavalitsuses lahendades õiguslikke probleeme, infrastruktuuri ja tehnoloogiaid viisil, mis aitaks tõsta ka ringmajandusel põhineva jäätmekäitluse taset; vähendada prügi ladustamist selleks mitteettenähtud kohtadesse; toetada Euroopa Liidu jäätmekäitlusega seotud eesmärkide saavutamist ning luua kohalikul tasandil pikaajaline vaade ringmajanduse tulevikku
 

Projektil on kaks põhilist väljundit:

 • inimtegevuse kahjulik mõju keskkonnale on vähenenud;
 • jäätmemajanduse valdkonnas toimub tõhusam koostöö ja teadlikkus jäätmekäitlusest on tõusnud.
   

 

Toimetaja: ELIISE PEELO
23.05.23
 

"RINGLUSPÕHINE JÄÄTMEKÄITLUS" 

Circular Based Waste Management Project

Projekti juhtpartner on Paide sõpruslinna Mažeikiai rajooni omavalitsus (Leedu), teised partnerid on Paide Linnavalitsus (Eesti), Sumi Linnavalitsus (Ukraina), Telšiai piirkonna jäätmekeskus (Leedu) ja ekspertpartnerina Green Business Norway (Norra).

Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetustest, kuhu panustavad Norra, Island ja Liechtenstein.

Projekti kogueelarve on 1 332 343 eurot, millest Paide linna projektieelarve maht on 199 880 eurot (sh omaosalus 29 880 eurot).

Projekti ametlik kodulehekülg: http://circular-waste.eu/  

#CircularWasteManagement 

The Circular Based Waste Management project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.
 

PROJEKTI TEGEVUSED: 

 • 17.11-4.12.2020 viidi Paide linna koolides läbi küsitlus, et välja selgitada noorte teadlikkus jäätmete sorteerimise võimalustest. Küsitlusele vastasid 4.-9. klasside õpilased. Küsitluse sisu on nähtav SIIN

Küsitluse tulemused on nähtavad SIIN , inglise keeles

 • 04.-28.12.2020 viidi läbi küsitlus Paide elanike hulgas, et välja selgitada nende teadlikkus jäätmete sorteerimise võimalustest. Küsitlus viidi läbi Google Forms kaudu ja on nähtav SIIN, teade küsitluse avalikustamisest avaldati Paide linna kodulehel, Facebooki lehel ja Paide Linnalehes.

Küsitluse tulemused on nähtavad SIIN , inglise keeles

 • Jaanuar-mai 2021 toimus koolides vanapaberi kogumine.
 • Aprillis 2021 toimus rahvusvaheline 1.-5. klasside joonistusvõistlus. 
 • Aprillis 2021 toimus rahvusvaheline videovõistlus noortele vanuses 12-19 aastat.
 • Märtsis 2022 toimus Tarbja Lasteaed-Koolis moeetendus, kus lapsed kandsid omaloomingulisi taaskasutatud rõivaid. Eesmärk oli näidata head eeskuju raiskamise vähendamise ja keskkonda lugupidavalt suhtumise osas. Moelaval näidati kümne lasteaialapse, 18 õpilase ja nelja õpetaja loomingut.

  Tarbja lasteaed-kooli õpilaste taaskasutatud rõivastes moeetendus
   
 • 2023. aasta alguses soetas Paide Linnavalitsus projekti raames kümme spetsiaalset lemmiklooma väljaheite koristamiseks mõeldud tervikkomplekti "DogStation M4". Lisaks jäätmekastile on "kutsajaamal" hoidik väljaheite koristamiseks mõeldud puhaste kilekottidega. Jäätmekastid paigaldatakse kohtadesse, kus on nende järele kõige suurem vajadus. Siinkohal palume kohalike koeraomanike abi jäätmekastide asukohtade määramise osas. Küsitlusele saab vastata kuni 31.05.2023. Kõik esitatud andmed on anonüümsed ja ei ole vastaja isikuga seostatavad. 
 • 2023. aasta mais uurime Paide linna koolide õpilaste ja linnaelanike teadlikkust keskkonna ja jäätmekäitluse osas sama küsimustiku abil, mida kasutasime projekti alguses 2020. aastal. Vasta küsitlusele kuni 03.06.2023.
 • 3. juunil 2023 toimub koostöös ringluspõhise jäätmekäitluse projektiga Paides Telliskivi kirbuturg. Kauplemine on kõigile tasuta. Üritus Facebookis


 Circular Based Waste Management projekt

Toimetaja: ELIISE PEELO
20.01.22

SOTSIAALMEEDIA

Instagramcircularwaste 
Twitter@CircularWaste
Youtube channelCircular Based Waste Management

#CircularWasteManagement
#FundforRegionalCooperation
#EEANorwayGrants
 

 

Toimetaja: MAARIT NÕMM
30.12.21

KONTAKT

Projektijuht:
Karola Jaanof
Paide linnavalitsuse arenduse peaspetsialist
tel: +372 5248695
karola.jaanof@paide.ee

Tiina Kivila
Keskkonna peaspetsialist
tel: +372 5169959
tiina.kivila@paide.ee

 

 

Toimetaja: TEELE SEIRE
11.10.21
Projekti Circular Based Waste Management Project  logod avalikuks kasutamiseks 
Toimetaja: TEELE SEIRE