SOTSIAALOSAKOND (Pärnu tn 3)

Ametikoht Ametniku nimi Haridustase Telefon E-post Lisainfo

Sotsiaalosakonna juhataja 

(valdkonna kavandamine, osakonna töökorraldus,
koostöö asutuste vahel)

Anne Klettenberg   383 8631; 

5243 592

anne.klettenberg@paide.ee  

Sotsiaaltöö peaspetsialist

(üldhooldusteenus, täisealiste eestkoste, tahtest
olenematu ravi korraldamine)

Laura Kind   383 8613;
589 98962

laura.kind@paide.ee

Vastuvõtt eelneval kokkuleppel:
E, N kell 9-12 ja 13-15

Sotsiaaltöö spetsialist

(täisealise hooldus ja hooldajatoetus, koduhooldus,
tugiisiku- ja isikliku abistaja teenus, võlanõustamise
määramine, omasteta isiku  matmise korraldamine)

Marit Leppoja

  383 8612;
583 76056
marit.leppoja@paide.ee Vastuvõtt eelneval kokkuleppel

Sotsiaaltöö spetsialist

(sotsiaaltoetused, sh toimetulekutoetus, matuse-
toetus, toiduabi, eluruumi tagamise teenus,
võlanõustamise määramine, varjupaigateenus,
parkimiskaartide väljastamine)

Kristi Lepiste   383 8628;
583 62777
kristi.lepiste@paide.ee

Vastuvõtt eelneval kokkuleppel:
Paides E ja N 9-12 ja 13-15;
Roosna-Alliku teeninduskeskuses
T kell 9-12

Sotsiaaltöö spetsialist

(sotsiaaltoetused, sh toimetulekutoetus, matuse-
toetus, toiduabi, sotsiaaltranspordi korraldamine,
võlanõustamise määramine)

Tiina Grasberg   383 8629;
557 4742
tiina.grasberg@paide.ee Vastuvõtt eelneval kokkuleppel

Lastekaitse peaspetsialist

(laste ja perede nõustamine, abivajava ja hädaohus
lapse abistamine,
asendushooldusteenuse korraldamine)

Andra Turro

 

383 8625;
5559 4030

andra.turro@paide.ee

Vastuvõtt eelneval kokkuleppel

Lastekaitse peaspetsialist
(laste ja perede nõustamine, abivajava ja hädaohus
lapse abistamine, asendushooldusteenuse
korraldamine)

Annika Kull

 

383 8627;
5555 3793

annika.kull@paide.ee

Vastuvõtt eelneval kokkuleppel

Laste ja perede heaolu spetsialist

(laste ja perede ennetustöö, puuetega laste tugi-
teenused, laste ja perede heategevuse vahendamine)

     

 

Vastuvõtt eelneval kokkuleppel

 


 

Tagasisidevorm

Kui soovid meile jätta tagasisidet sotsiaalhoolekande teenuste, sh juhtumikorraldus, sotsiaaltöötaja tegevus jms, saad seda teha siin (soovi korral anonüümselt). Palun jäta oma kontaktandmed, kui Sul on mõni küsimus või ootad meilt omapoolset kommentaari.
E-mail on kohustuslik
See väli on kohustuslik.