PAIDE LINNAVALITSUSE SOTSIAALOSAKOND
Paide linn, Pärnu 3
Varjupaiga teenus (Aiavilja 13), tel: 534 14172
 Puudega inimeste eluaseme füüsiline kohaldamine
 Juhised hooldustöötajatele, hoolekandeasutuste töötajatele, sotsiaaltöötajatele ja erivajadustega inimestele enese kaitsmiseks koroonaviiruse haiguse puhangu ajal

 

SOTSIAALOSAKONNA KONTAKTID
 
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo

Sotsiaalosakonna juhataja
(valdkonna kavandamine, osakonna töökorraldus, koostöö asutuste vahel)

asendab Jaanika Künnapuu 383 8615   Vastuvõtt eelneval kokkuleppel

Sotsiaaltöö peaspetsialist
(üldhooldusteenus, täisealiste eestkoste, tahtest olenematu ravi korraldamine)

Laura Kind 383 8613
589 98962
laura.kind@paide.ee Vastuvõtt eelneval kokkuleppel
E, N: 9:00 - 12:00 ja
13:00 - 15:00

Sotsiaaltöö spetsialist
(sotsiaaltoetused, sh toimetulekutoetus, matusetoetus, toiduabi, sotsiaal-
transpordi korraldamine, võlanõustamise määramine)

Laidi Tuulik 383 8629;
557 4742 
Vastuvõtt eelneval kokkuleppel
E, K 9:00-12:00 ja
13:00-15:00

Sotsiaaltöö spetsialist
(täisealise hooldus ja hooldajatoetus, koduhooldus, tugiisiku- ja isikliku abistaja
teenus, võlanõustamise määramine, omasteta isiku  matmise korraldamine)

Marit Leppoja 383 8612
583 76056
marit.leppoja@paide.ee Vastuvõtt eelneval kokkuleppel

Sotsiaaltöö spetsialist
(sotsiaaltoetused, sh toimetulekutoetus, matusetoetus, toiduabi, eluruumi
tagamise teenus, võlanõustamise määramine, varjupaigateenus, parkimis-
kaartide väljastamine)

Evelin Ehasalu 383 8628
583 62777
evelin.ehasalu@paide.ee Vastuvõtt eelneval kokkuleppel
E ja N 9-12 ja 13-15;
Roosna-Alliku teenindus-
keskuses T kell 9-12

Lastekaitse peaspetsialist
(laste ja perede nõustamine, abivajava ja hädaohus lapse abistamine,
asendushooldusteenuse korraldamine)

Relika Pedoson 383 8631
5559 4030
relika.pedoson@paide.ee Vastuvõtt eelneval kokkuleppel

Lastekaitse spetsialist
(laste ja perede ennetustöö, puuetega laste tugiteenused, laste ja
perede heategevuse vahendamine)

Anne Kesküla 5556 6432 anne.keskyla@paide.ee Vastuvõtt eelneval kokkuleppel
Lastekaitse peaspetsialist
(laste ja perede nõustamine, abivajava ja hädaohus lapse abistamine,
asendushooldusteenuse korraldamine)
Jaanika Künnapuu
383 8627;
5555 3793
jaanika.kynnapuu@paide.ee Vastuvõtt eelneval kokkuleppel
 
Kontaktid koos ametijuhenditega on leitavad SIIN