Teated

Teade õhusaasteloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest

17.07.2017

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Eesti Pagar AS-i (registrikood: 10080750, aadress: Tööstuse tn 34, Paide linn, 72720, edaspidi: ettevõte) õhusaasteloa nr L.ÕV.JÄ-161864 muutmise taotluse (saasteainete viimiseks paiksest saasteallikast välisõhku...  Loe edasi »