3.12.18
 1. Paide linna eelarvest makstavate toetuste piirmäärad
  Lapse sünnitoetuse määr

  Esimest korda kooli mineva lapse koolitoetuse ehk ranitsatoetuse määr
  Õppetoetuse piirmäär
  Toitlustustoetuse piirmäär
 2. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Paide linnas
  Avalduste vormid:
  Koolieelse lasteasutuse vanema poolt kaetava osa määra ja toiduraha toetuse avalduse vorm PDFWord
  Huvitegevuses osalemise õppe- või ringitasu toetuse avalduse vorm PDFWord
  Esimest korda kooli mineva lapse toetuse avalduse vorm PDFWord

 3. Lasteaiakoha taotlemine ja avaldus koha taotlemiseks PDF
 4. Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord
 5. Huvihariduse transporditoetuse vorm
 6. Erivajadusega õpilase sõidusoodustuse taotluse vorm ja kord
 7. Spordi toetamise ja rahastamise põhimõtted Paide linnas. Toetuse avaldus
 8. Huvihariduse teenusepakkuja toetus. Toetuse avaldus
 9. Kolme ja enamalapseliste perede laste huvihariduse toetaminekord ja vorm
 10. Paide linna koolieelse munitsipaallasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa määra kehtestamine ja soodustuse andmise kord. Avalduse vorm
 11. UUS! Noorte omaalgatuslike projektide toetus
  Taotlus
  Aruandluse vorm
 12. Avalike ürituste läbiviimise kord Paide linnas  ja avalduse vorm
 13. Mittetulundusliku tegevuse toetus (kehtib alates 01.01.2019)
  Juhend
  Vormid
  Avaldus ühekordse toetuse saamiseks (kehtib kuni 31.01.2018)
  Aruanne